Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi 2006. gada janvāra (02.01.2006. – 05.02.2006.) TV kanālu auditorijas rādītājus.

2005. gada decembrī skatītākais kanāls starp visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vecāki par 4 gadiem, bija TV3, atstādams aiz sevis LNT.  Šī gada pirmajā mēnesī LNT   ir atguvis līdera pozīcijas – kanāla LNT vērošanai skatītāji veltījuši 21,5  % no visa TV skatīšanās laika. Otrajā vietā TV kanālu sarindojumā atrodas TV3, kura vērošanai skatītāji veltījuši 20,1  % no visa TV skatīšanās laika.

Kanāla LTV 1 vērošanai skatītāji ir veltījuši vidēji 11,0 % , bet kanālam PBK 10,3 % no visa TV skatīšanās laika. Pārējie kanāli ieņēmuši sekojošas pozīcijas TV skatīšanās laika sadalījumā – LTV 7 4,9 %, kanāls 3+   3,9 %, TV5 Rīga 3,0 % un RenTV (Baltic ) 1,3 %.

Citu kanālu vērošanai TV skatītāji, kas vecāki par 4 gadiem, ir veltījuši vidēji 21,8 % no sava TV skatīšanās laika, bet Video un DVD vērošanai vidēji 2,4 %.Februārī TV kanālos tiks translēti dažādi sabiedrībai nozīmīgi notikumi gan sportā, gan kultūras dzīvē ( Latvijas Eirovīzijas atlases konkursi, Ziemas Olimpiskās spēles, R. Paula sadziedāšanās koncerts u.c. ), tāpēc paredzama spraiga cīņa par auditoriju TV kanālu starpā, komentē TNS Latvia TV auditorijas pētījuma projekta vadītājs Mārtiņš Traubergs .


Programmu topa virsotnē arī šomēnes ir kanāla LTV 1 raidījumi. Par skatītāko raidījumu pēc vidējās auditorijas ir kļuvis raidījums de facto , kuru vidēji vēroja 16, 7 %, jeb 374,4 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kas vecāki par 4 gadiem, savukārt otro vietu topā ieņem šī paša kanāla programma Panorāma (Svētdienā) ar 14, 7 %, jeb 328,4 tūkstoši vidējo auditoriju. Kā trešie programmu topā minams kanāls TV3 ar pārraidi Veltījums Maestro jubilejā, kuru vēroja vidēji 13,9 % jeb 311,2 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kas vecāki par 4 gadiem
Reitings  % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos
Share  % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem TV skatītājiem


Kontaktinformācija:

Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv