Neskatoties uz to, ka katru gadu valdībā raisās diskusijas, vai 8.martu vajadzētu atzīt par oficiāli svinamu dienu, vairākums Latvijas iedzīvotāju šo Starptautisko Sieviešu dienu joprojām turpina atzīmēt un svinēt neatkarīgi no tās oficiālā statusa: gandrīz katri 9 no 10 mūsu valsts iedzīvotājiem vecuma grupā 15-74 gadi vismaz dažreiz atzīmē šos svētkus (88 %). Šādus datus uzrāda TNS Latvia 2006.gada marta sākumā veiktais pētījums.

8.marts – iedzīvotājiem nozīmīga diena

88 % Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā 15-74 gadi 8.marts lielākā vai mazākā mērā, bet tomēr ir nozīmīga un svinama diena, to skaitā gandrīz 2/3 jeb 64 % iedzīvotāju vienmēr atzīmē 8.martu, kamēr 24 % iedzīvotāju to svin tikai dažreiz.  

1. zīm. Starptautiskās Sieviešu dienas nozīmīgums un svinēšana Latvijā

Attiecīgi tikai 12 % Latvijas iedzīvotāju 8.marts nepavisam nav nozīmīga diena un viņi to neatzīmē.

Cittautieši atvērtāki 8.marta svinībām

8.marts ir viens no tiem svētkiem, attieksmi pret kuru lielā mērā ietekmē aptaujāto iedzīvotāju tautība: tā, ja latviešu tautības cilvēku vidū tikai katrs otrais aptaujātais (jeb 49 %) apgalvo, ka šie svētki viņam ir ļoti nozīmīgi un viņš tos vienmēr atzīmē, tad krievu un citu tautību cilvēku vidū jau vismaz 8 no 10 aptaujātajiem šos svētkus svin regulāri (84 %). Un otrādi – latviešu tautības pārstāvju vidū ir lielāks to aptaujāto īpatsvars, kuri Starptautisko sieviešu dienu neatzīmē vispār (attiecīgi 18 % latviešu pret 5 % cittautiešu).

Visā Latvijā kopumā visvairāk šos svētkus svin Latgalē: 90 % Latgales iedzīvotāju apgalvo, ka vienmēr tos atzīmē. Tāpat ir vērojams, ka 8.martu nedaudz biežāk svin Latvijas iedzīvotāji 35-54 gadu vecumā, strādājošie, ar viduvējiem personīgajiem ienākumiem (71-150 lati mēnesī).

Likumsakarīgi, ka 8.marta svētkus biežāk svin precējušies vai arī ar savu partneri kopā dzīvojošie cilvēki.

Interesanti, ka attieksmi pret Starptautiskās Sieviešu dienas svinēšanu neietekmē aptaujāto dzimums – gan pašas sievietes, gan arī vīrieši līdzīgā mērā svin šos svētkus. 

Lietuviešiem 8.marta svētki ir mazāk nozīmīgi

Līdzīgs pētījums notika arī Lietuvā. TNS Gallup Lietuvā veiktā aptauja liecina, ka 8.marts ir nozīmīgi svētki 39 % Lietuvas iedzīvotāju, kamēr 47 % lietuviešu šos svētkus atzīmē tikai dažreiz, un, līdzīgi kā Latvijā, tikai 13 % iedzīvotāju šos svētkus neatzīmē. Tātad kopumā var secināt, ka Latvijas iedzīvotājiem salīdzinājumā ar Lietuvas iedzīvotājiem Starptautiskā Sieviešu diena ir nozīmīgāka. Iespējams, tas ir saistīts ar lielāku cittautiešu īpatsvaru Latvijas iedzīvotāju vidū, jo, kā jau tika minēts, Latvijas cittautieši ir atvērtāki pret 8.marta svinībām.

2. zīm. Starptautiskās Sieviešu dienas nozīmīgums un svinēšana Latvijā un LietuvāLietuvā visvairāk Starptautisko Sieviešu dienu svin Viļņā – 53 % Viļņas iedzīvotāju atzinās, ka 8.martu svin vienmēr un 30 % dažreiz atzīmē šos svētkus.

Lai arī 8.marta svinēšanas tradīcijas abās Baltijas valstīs radušās pietiekami sen, Lietuvā atšķirībā no Latvijas šo dienu vairāk atzīmē jaunieši: 56 % Lietuvas iedzīvotāji vecumā no 20-29 gadiem apgalvo, ka 8.martu atzīmē vienmēr, kamēr Latvijas jaunieši retāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji atzīst, ka vienmēr svin šos svētkus.

Tai pat laikā, līdzīgi kā Latvijā, arī Lietuvā šos svētkus vīrieši un sievietes novērtē līdzīgi. 

Par aptauju

Aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS tīkla uzņēmumi: TNS Latvia – Latvijā laikā no 2006.gada 1. līdz 6. martam visā valstī aptaujājot 506 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem un TNS Gallup – Lietuvā laikā no 2006.gada februārī visā valstī aptaujājot 500 Lietuvas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv