TNS Latvia ir apkopojusi Nacionālā Mediju Pētījuma: radio (Ziema 2005/2006) rezultātus. Pētījumā no 2005. gada 24. oktobra līdz 2006. gada 5. februārim radio dienasgrāmatas aizpildīja 2223 respondenti – Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Pētījuma „Ziema 2005/2006” dati liecina, ka Latvijā kopumā vidēji 85  % Latvijas iedzīvotāju ir klausījušies radio vismaz reizi nedēļā. Vismaz reizi dienā radio ir klausījušies vidēji 67  % Latvijas iedzīvotāju, kas ir nedaudz vairāk kā rudens periodā (66  %).

Ziemas periodā viens radio klausītājs radio ir klausījies vidēji 275 minūtes dienā, kas ir par 14 minūtēm mazāk kā 2005. gada rudenī.

Salīdzinot radio staciju kopējo nedēļas auditoriju, Latvijā kopumā būtiskas izmaiņas salīdzinoši ar iepriekšējo pētījuma periodu nav notikušas. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs (33  %) vismaz reizi nedēļā ir klausījies Latvijas radio 2, katrs piektais – klausījies Radio SWH (20  %) , Latvijas radio 1 (19  %) – skat. 1 grafiku.

 1. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Latvijā kopumā 2005./2006. g. ziemā.Aplūkojot, kā sadalās klausīšanās laiks, ko radio klausītāji velta katrai no radiostacijām, Latvijā kopumā visklausītākās radiostacijas ir Latvijas Radio 2 (27%), Latvijas Radio 1(13%), Radio SWH (10%) – skat. 2. grafiku.

2. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Latvijā kopumā 2005./2006. g. ziemā.

 

Ziemas periodā Rīgā radio vismaz vienu reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 82  % rīdzinieku. Vismaz reizi dienā radio ir klausījušies vidēji 62  % Rīgas iedzīvotāju, kas ir nedaudz mazāk, kā rudens periodā (63  %).

Pētījuma „Ziema 2005/2006” dati liecina , ka Rīgā viens klausītājs radio klausījies vidēji 264 minūtes dienā, kas ir par 6 minūtēm mazāk nekā rudenī. Salīdzinot ar 2004./2005. gada ziemas periodu, viena radioklausītāja vidējais klausīšanās laiks dienā ir samazinājies par 24 minūtēm.

­Rīgā šajā periodā salīdzinot radio staciju kopējo nedēļas auditoriju, visvairāk klausītāju ir Radio SWH+ (22  %), Latvijas radio 4 (20  %), Radio SWH (19  %), Radio PIK 100 FM (19  %) – skat. 3.grafiku.

 

3. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Rīgā 2005./2006. g. ziemā.


 

Klausītākās radiostacijas Rīgā pēc klausīšanās laika sadalījuma ir „Radio SWH+” (13  %), „Latvijas radio 2” (12 %), „Radio SWH ( 11 %)” un „Latvijas radio 4” (11  %), – s kat. 4. grafiku.

4. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Rīgā 2005./2006. g. ziemā.
Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv