Salīdzinot TV reklāmu skaitu šī gada pirmajiem mēnešiem ar pagājušā gada tādu pat periodu, var secināt, ka TV reklāmu skaits turpina pieaugt. Ja iepriekšējos gados varēja aptuveni prognozēt gaidāmo reklāmu skaitu, tad tagad tas pārsniedz iepriekšējā gada apjomu vidēji par trešdaļu.

Janvārī, mazāks nekā pirms gada, reklāmu skaits bija tikai PBK kanālam. Visiem pārējiem tas bija lielāks. Februārī vislielākais reklāmu skaita kāpums bija LTV7 kanālam, jo kā atceramies, LTV7 translēja ziemas Olimpiskās spēles, kurām bija liels sponsoru loks. Lai arī ir pieejama informācija tikai par pirmajiem desmit marta datumiem, reklāmu skaita kāpums attiecībā pret iepriekšējā gada martu saglabājas un vidēji tas jau sastāda 36 %.Ren TV Baltic pagaidām nevar salīdzināt, jo tas tiek mērīts tikai no pagājušā gada rudens.

TV kanāli attīsta gan savu programmu, gan arī savu piedāvājumu reklāmdevējiem – piedāvā aizvien jaunas un inovatīvas reklāmas iespējas, piemēram, slīdošos logotipus, sponsorēšanas, speciālus projektus, kā arī citas reklāmas sadarbības formas, tādējādi sekmējot TV reklāmas apjomu izaugsmi.

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
Sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv