Gandrīz divas trešdaļas Latvijas pilsoņu uzskata, ka pēdējo desmit gadu laikā pārtikas produkti ir kļuvuši kaitīgāki. Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Vien katrs divdesmitais Latvijas pilsonis uzskata, ka pēdējo desmit gadu laikā pārtikas produkti ir kļuvuši nekaitīgāki (5 %), kamēr lielākā daļa jeb aptuveni divas trešdaļas respondentu uzskata, ka pārtikas produkti pēdējos desmit gados kļuvuši kaitīgāki (65 %), savukārt aptuveni katrs ceturtais aptaujātais uzskata, ka pēdējo desmit gadu laikā nekādas būtiskas pārmaiņas nav notikušas (23 %). Latvijas iedzīvotāji, salīdzinot ar citiem ES dalībvalstu pilsoņiem, šajā jautājumā ir viskritiskāk noskaņoti. Apskatot šo jautājumu visās ES dalībvalstīs kopumā, atbildes sadalās līdzīgi – aptuveni 2/5 uzskata, ka pārtika ir kļuvusi nekaitīgāka (38 %) un trešdaļa iedzīvotāju domā, ka vai nu nekas šajā jomā nav mainījies (29 %) vai arī pārtikas produkti ir kļuvuši kaitīgāki (28 %).

“Latvijas pilsoņi, kuri uzskata, ka pārtikas produkti pēdējo desmit gadu laikā ir kļuvuši kaitīgāki, visbiežāk ir sievietes, Zemgales reģionā, lauku teritorijās un lielpilsētās (izņemot Rīgu) dzīvojošie”, norāda TNS Latvia projektu vadītājs Intars Āboms.

Arī jautāti, vai varas iestāžu rīcība attiecībā uz pārtikas produktu kaitīguma riskiem ir pietiekama, nepietiekama vai varbūt lielāka, nekā būtu nepieciešama, Latvijas pilsoņi ir vieni no viskritiskāk noskaņotajiem. Vairāk kā 2/5 respondentu uzskata, ka varas iestāžu rīcība ir nepietiekama (44 %), kamēr trešdaļa respondentu domā, ka varas iestāžu rīcība ir pietiekama (34 %). Savukārt ES dalībvalstīs kopumā gandrīz puse pilsoņu uzskata, ka varas iestāžu rīcība ir pietiekama, un trešdaļa domā, ka varas iestādēm vajadzētu darīt vairāk (33 %).

Latvijas respondenti, kuri uzskata, ka varas iestāžu rīcība attiecībā uz pārtikas produktu kaitīguma riskiem ir pietiekama, visbiežāk ir vīrieši un jaunieši vecumā no 15 līdz 39 gadiem, savukārt tie, kuri uzskata, ka varas iestāžu rīcība ir nepietiekama, visbiežāk ir vecāka gada gājuma cilvēki (55 līdz 64 gadi), Rīgā un citās lielpilsētās dzīvojošie.

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005.gada 7. septembra līdz 3. oktobrim, aptaujājot 1049 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.
TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Ilze Broka
TNS Latvia PR koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv