Aptuveni puse Latvijas pilsoņu neatbalstītu Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Latvijas pilsoņi atbalsta Eiropas Savienības turpmāku paplašināšanos

Pagājušajā gadā nav novērojamas būtiskas svārstības Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu attieksmē pret turpmāko Eiropas Savienības paplašināšanos – aptuveni puse Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu uzskata, ka Eiropas Savienībai ir jāturpina paplašināšanos (49 %), savukārt aptuveni divas piektdaļas respondentu neatbalsta turpmāku paplašināšanos (39 %). Līdzīgi kā Eiropas Savienībā kopumā, arī Latvijā nav novērojamas nozīmīgas viedokļu izmaiņas, tomēr Latvijā daudz lielāka daļa Latvijas Republikas pilsoņu ir „par” turpmāku Eiropas Savienības paplašināšanos (62 %), kamēr „pret” ir 26 %.

1. zīm. Atbalsts tālākai Eiropas Savienības paplašināšanai (dinamika)

 

Latvijā turpmāku Eiropas Savienības plašināšanos galvenokārt atbalsta jaunieši (15 līdz 24 gadi), lielpilsētās (izņemot Rīgu), lauku teritorijās un Kurzemē dzīvojošie. Savukārt „pret” turpmāku Eiropas Savienības paplašināšanos galvenokārt ir vecāka gadu gājuma cilvēki (40 līdz 50 gadi un 65 un vairāk gadi), Rīgā un Vidzemes reģionā dzīvojošie, kā arī krievu valodā runājošie.

Latvijas pilsoņi atbalsta Ukrainas ne Turcijas pievienošanos

Kā norāda TNS Latvia pētījumu projektu vadītājs Intars Āboms, arī 2005. gada nogalē līdzīgi kā 2005.gada pavasarī interesanta aina vērojama Latvijas pilsoņu atbildēs uz jautājumu, kuru valstu pievienošanos Eiropas Savienībai viņi atbalstītu. Neskatoties uz to, ka ar Ukrainu tuvākajā laikā nav paredzēts sākt pārrunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet ar Turciju šādas sarunas ir sāktas, gandrīz uz pusi vairāk respondentu būtu par Ukrainas (57 %) nevis Turcijas (31 %) pievienošanos Eiropas Savienībai. Aptuveni puse respondentu ir pret Turcijas uzņemšanu (51 %) un piektajai daļai nav viedokļa par šo jautājumu (18 %).

Vispozitīvākā attieksme kā pret potenciālām dalībvalstīm ir pret Šveici (77 %) un Norvēģiju (75 %) – aptuveni 3/4 Latvijas pilsoņu būtu par šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, ja tās izteiktu vēlmi pievienoties.

2. zīm. Latvijas pilsoņu attieksme pret valstu iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai (dinamika)

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005.gada 14. oktobra līdz 7. novembrim, aptaujājot 1033 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Kontakti

Ilze Broka
TNS Latvia PR koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv