Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju patīk 1.aprīļa izjokošanas, gan kādu citu izjokot, gan arī, ja paši tiek izjokoti. Šādus datus uzrāda TNS Latvia 2006.gada marta beigās veiktais pētījums.

Gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlī (joku dienā) viens no uzdevumiem ir kādu izjokot (45 %), kamēr aptuveni ceturtajai daļai – izvairīties no izjokošanas (24 %). Savukārt aptuveni ceturtajai daļai respondentu šajā dienā nav nekādā uzdevuma (25 %).

           1. zīm. 1. aprīļa (joku dienas) uzdevums

Respondenti, kuri 1.aprīlī cenšas kādu izjokot, visbiežāk ir jaunieši (15 līdz 24 gadi), iedzīvotāji ar pamata izglītību, studenti, skolnieki, mājsaimnieces, iedzīvotāji bērnu kopšanas atvaļinājumā, respondenti ar maziem ģimenes ienākumiem uz vienu cilvēku ģimenē (līdz 50 latiem), ģimenēs ar 4 un vairāk cilvēkiem dzīvojošie, kā arī neprecētie, lauku teritorijās un Zemgales un Latgales reģionā dzīvojošie. Savukārt respondenti, kuriem 1.aprīlī nav nekāda uzdevuma, galvenokārt ir vecāka gada gājuma cilvēki (45 līdz 74 gadi), ar vidējiem personīgajiem ienākumiem (51 līdz 100 lati), respondenti, kuri dzīvo vieni vai mājsaimniecībās ar diviem cilvēkiem, iedzīvotāji, kuri ir šķīrušies, kā arī atraitņi/atraitnes un Rīgā dzīvojošie.


Absolūtajam vairākumam iedzīvotāju patīk 1.aprīļa izjokošanas (86 %) – gandrīz pusei respondentu patīk izjokot citus (47 %), savukārt aptuveni 2/5 respondentu patīk arī, ja paši tiek izjokoti (39 %). Tomēr aptuveni katrs septītais respondents ir minējis, ka viņam nepatīk izjokošana (14 %), to skaitā katram desmitajam respondentam 1.aprīlis nepatīk, jo tas sabojā garastāvokli (9 %), bet 5 % respondentu joki nepatīk vispār.

           2. zīm. Attieksme pret 1. aprīļa izjokošanu

1.aprīļa izjokošanas salīdzinoši biežāk patīk vīriešiem, iedzīvotājiem ekonomiski visaktīvākajā vecumā (25 līdz 44 gadi), algotiem darbiniekiem, respondentiem, kuri strādā ģimenes uzņēmumā, kā arī mājsaimniecēm, respondentiem bērnu kopšanas atvaļinājumā un bezdarbniekiem. Skatoties uz ienākumiem, redzams, ka tie ir respondenti gan no mazāk turīgām ģimenēm, kuru ienākumi ir līdz 50 latiem uz vienu ģimenes locekli, gan no turīgām ģimenēm, kurās ienākumi ir 150 un vairāk lati uz vienu ģimenes locekli. Attiecībā uz personīgajiem ienākumiem, redzams, ka galvenokārt tie ir cilvēki, kuru ienākumi ir lielāki par 100 latiem mēnesī. Tāpat joku diena salīdzinoši biežāk kā patīkama diena tiek uztverta ģimenēs, kurās ir 3 vai 4 cilvēki, kā arī starp Latgales reģionā dzīvojošajiem respondentiem.

Savukārt respondenti, kuriem 1.aprīļa izjokošanas sagādā nepatīkamas emocijas vai joki nepatīk vispār, salīdzinoši biežāk ir sievietes, vecākā gada gājuma cilvēki (vecumā no 55 līdz 74 gadiem), pensionāri, šķirteņi, atraitņi, cilvēki, kas dzīvo vieni vai divatā, kā arī respondenti ar pamata izglītību, skolnieki, studenti un Kurzemes reģionā dzīvojošie.

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2006.gada 15. līdz 20. martam, visā Latvijā aptaujājot 501 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv