Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi 2006. gada februāra (06/02/2006 – 05/03/2006) un marta (06/03/2006 – 02/04/2006) TV kanālu auditorijas rādītājus.

Kā jau iepriekš tika prognozēts, februārī TV kanālu starpā notika spraiga cīņa par auditoriju. Šajā mēnesī lielākais auditorijas pieaugums vērojams kanālam LTV 7, kura vērošanai  skatītāji veltījuši 11,8 % no visa TV skatīšanās laika (salīdzinot ar janvāri + 6,9 %) un kurš apsteidza savu kolēģi LTV 1 ar 9,9 %. Tas skaidrojams ar Turīnas Ziemas Olimpisko Spēļu translēšanu.
Neliels kritums vērojams kanālam TV3 , kura skatīšanās laika daļa februārī bija 16,7 % no visa TV skatīšanās laika, bet līdzšinējo pozīciju kopējā skatīšanās laika sadalījumā tas nezaudēja.

Pārējo TV kanālu skatīšanās laika sadalījums februārī nav būtiski mainījies. Tāpat kā janvārī, skatītākais kanāls starp visiem Latvijas iedzīvotajiem, kas vecāki par 4 gadiem, bija kanāls LNT ar 20,3 % no visa TV skatīšanās laika.

Kanāla PBK vērošanai skatītāji veltījuši vidēji 8,4 %, kanālam 3+ 3,5 % un kanālam RenTV (Baltic) 1,4 % no visa TV skatīšanās laika. Citu kanālu vērošanai TV skatītāji, kas vecāki par 4 gadiem, februārī ir veltījuši vidēji 23,6 % no sava TV skatīšanās laika, bet Video un DVD vērošanai vidēji 2,1 %.

Martā situācija TV skatīšanās laika sadalījumā ieņēma jau ierastās aprises,  joprojām skatītākā kanāla pozīcijas saglabā kanāls LNT  ar 22,1 % no skatīšanās laika daļas, tam seko TV3 , kas atguvis februārī nedaudz kritušos skatīšanās laika daļu, ar 19,1 %.

Neskatoties uz izrāvienu februārī, martā kanāls LTV 7 (4.4 %) piekāpies kolēģim LTV 1, kura vērošanai skatītāji veltījuši 11,8 % no visa TV skatīšanās laika.

Pārējie kanāli ieņēmuši sekojošas pozīcijas TV skatīšanās laika sadalījumā – PBK 9,5 %, 3+ 3,4 %, TV5 Rīga 2,8 % un RenTV (Baltic ) 1,9 %.

Citu kanālu vērošanai martā TV skatītāji, kas vecāki par 4 gadiem, ir veltījuši vidēji 23,0 % no sava TV skatīšanās laika, bet Video un DVD vērošanai vidēji 1,9 %.


Februāra un marta programmu topā ir vērojamas atkāpes no ierastās situācijas, šoreiz pirmās trīs vietas topā ieņem kanāla LTV 7 raidījumi.

Par skatītāko raidījumu pēc vidējās auditorijas ir kļuvis raidījums Ziemas olimpiskās spēles Turīnā. Atklāšanas ceremonija , kuru vidēji vēroja 18 %, jeb 400,3 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, kas vecāki par 4 gadiem, savukārt otro vietu topā ieņem šī paša kanāla programma Ziemas olimpiskās spēles Turīnā. Hokejs. Latvija – ASV ar 16, 6 %, jeb 368,9 tūkstoši vidējo auditoriju. Arī trešajā vietā skatītāko programmu topā ir Ziemas olimpisko spēļu pārraide no Turīnas un tā ir Ziemas olimpiskās spēles Turīnā. Hokejs. Latvija – Krievija ar 15, 4 %,  jeb 342,7 tūkstoši vidējo auditoriju.

Skatītākā programma citos kanālos bija LNT pārraidītā Raimonda Paula dziedāšanas svētki, kuru vēroja 15, 1 %, jeb 335, 6 tūkstoši Latvijas iedzīvotāui, kas vecāki par 4 gadiem.


Reitings  % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos
Share  % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem TV skatītājiem

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
Sabiedrisko attiecību  koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv