TNS Latvia apkopojusi 2006. gada 15. – 21. maija TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, ir pieauguši un sasniedza 24 129 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 22 456 gadījumi), bet reklāmas ilgums pieaudzis līdz 554 893 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 510 654 sekundes.)

Arī laikrakstos reklāmas apjomi ir pieauguši un pagājušā nedēļā tie sasniedza 380 921cm² (iepriekšējā nedēļā – 345 172 cm²), bet reklāmu skaits pieaudzis līdz 3559 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 3318 reklāmas).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada 15. – 21.maijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada 15. – 21. maijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 15. – 21. maijā, LAIKRAKSTOS

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 15. – 21. maijā, LAIKRAKSTOS

Informāciju sagatavoja

Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv