Jaunākā TNS Latvia veiktā preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Prese, pavasaris 2006 dati liecina, ka vismaz vienu no 286 pētījumā iekļauto izdevumu pēdējiem 6 numuriem ir lasījuši 97 % Latvijas iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā, kas ir tikai nedaudz mazāk kā pētījuma ziemas periodā (98 %). Nacionālā Mediju Pētījuma: prese 2006. gada pavasara pētījums tika veikts laika posmā no 2006. gada 30. janvāra līdz 30. aprīlim, šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību tika aptaujāti 2960 respondenti visā Latvijā.

Veicot pētījuma rezultātu analīzi, kopumā vērojams neliels preses izdevumu lasīšanas samazinājums salīdzinot ar šī gada ziemas periodu, taču lasītāju skaits ir līdzvērtīgs rudens periodam.

Preses izdevumu patēriņš pa grupām ( % Latvijas iedzīvotāju, kas lasījuši vai caurskatījuši vidēji vienu preses izdevumu – Cover)

Pavasara pētījuma periodā vidēji 50  % Latvijas iedzīvotāju izlasīja vismaz vienu dienas laikrakstu dienā, 53  % – vismaz vienu nedēļas laikrakstu nedēļā un 44  % – vismaz vienu nedēļas žurnālu nedēļā. Nedēļas žurnālu auditorija salīdzinājumā ar 2006. gada ziemas periodu samazinājusies par 5 %, kad vismaz vienu nedēļas žurnālu nedēļā lasīja 49 % Latvijas iedzīvotāju.

Pavasara periodā vismaz vienu mēneša žurnālu mēnesī lasīja 43  % Latvijas iedzīvotāju, bet 18  % lasīja vismaz vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī, kas ir par 8 % vairāk kā ziemas periodā.

Lasītāju skaita pieaugums ceturkšņa izdevumu kategorijā skaidrojams ar pētījumā jauniekļauto „Pasta Avīzi”, savukārt reklāmas laikrakstu kategorijā vairs neiznāk izdevums Riga Market.

Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, % (Cover)

 

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka vidēji viens Latvijas iedzīvotājs izlasa 6,4 preses izdevumus.

Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

Lasītāko preses izdevumu TOP 5 izdevumu saraksts mērķa grupā „cita tautība” ir palicis līdzīgs kā iepriekšējā periodā, savukārt mērķa grupā „latvieši” TOP 5 izdevumus Ieva, Privātā Dzīve un Diena papildina Latvijas Avīze un Pasta Avīze.

TOP 5 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover)

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv