TNS Latvia apkopojusi 2006. gada 29. maija – 4. jūnija TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, turpināja samazināties un sasniedza 21 934 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 23 516 gadījumi), bet reklāmas ilgums saruka līdz 557 008 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 581 653 sekundes).

Arī laikrakstos reklāmas apjomi turpina samazināties un pagājušā nedēļā tie sasniedza 316 862cm² (iepriekšējā nedēļā – 360 876 cm²), bet reklāmu skaits sarucis līdz 3301 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 3505 reklāmas).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada 29. maijā – 4.jūnijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada  29. maijā – 4. jūnijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 29. maijā – 4. jūnjā, LAIKRAKSTOS

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 29. maijā – 4. jūnijā, LAIKRAKSTOS

Informāciju sagatavoja

Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv