Vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem šogad Jāņus un Līgo svētkus plāno pavadīt kādā individuālā pasākumā kopā ar draugiem. Šādu iezīmi atklāj TNS Latvia šā gada jūnija sākumā veiktā iedzīvotāju aptauja.

Vairākumam Latvijas iedzīvotāju Jāņi un Līgo svētki ir nozīmīgs pasākums

Lielākā daļa jeb 8 no 10 Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem atzīst, ka Jāņi un Līgo svētki viņiem ir ļoti nozīmīgi un viņi tos vienmēr vai gandrīz vienmēr svin (79 %). Kopumā var secināt, ka absolūtajam vairākumam Latvijas iedzīvotāju Jāņi un Līgo svētki ir lielākā vai mazākā mērā, bet nozīmīgs pasākums, kuru viņi mēdz svinēt, jo tikai 3 % iedzīvotāju šie svētki nepavisam nav nozīmīgi un viņos tos nesvin.

Likumsakarīgi, ka latviešiem, jaunākās paaudzes pārstāvjiem vecuma grupā no 25 – 34 gadiem, kā arī lauku iedzīvotājiem šie svētki biežāk ir ļoti nozīmīgi un viņi tos svin vienmēr vai gandrīz vienmēr. Kopumā 9 no 10 šo mērķa grupu pārstāvjiem atzīmē šos svētkus katru vai gandrīz katru gadu.

Savukārt to, ka šos svētkus vispār nesvin, biežāk atzīst vecākās paaudzes pārstāvji (55-74 gadi), pensijā esošie cilvēki. Arī krievvalodīgie iedzīvotāji biežāk atbild, ka Jāņi un Līgo svētki viņiem nav nozīmīgi un viņi tos neatzīmē.

Jāņi – vairākumam individuāls pasākums kopā ar draugiem

Jāņus un Līgo svētkus varētu nodēvēt par latviešu tautas draudzības svētkiem, jo vairāk kā puse Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem šogad Jāņus un Līgo svētkus plāno pavadīt kādā individuālā pasākumā kopā ar draugiem (54 %).

 

Arī nākamais biežāk minētais šo svētku pavadīšanas veids ir saistīts ar kopā būšanu – vairāk kā desmitā daļa iedzīvotāju šos Jāņus un Līgo plāno pavadīt kādā sabiedriskā pasākumā vai koncertā (13 %). Vēl desmitā daļa iedzīvotāju svētkus svinēs kopā ar sev tuvajiem cilvēkiem – ģimeni, radiniekiem (10 %).

Dažādu sabiedrisko Jāņu un Līgo pasākumu un koncertu organizētāji var rēķināties ar lielu jauniešu pieplūdumu savos pasākumos, jo katrs piektais jaunietis vecumā no 15 līdz 24 gadiem šajos Jāņos ir ieplānojis apmeklēt kādu no publiskajiem pasākumiem. Daļa no viņiem šos pasākumus varētu apmeklēt kopā ar draugiem, jo gandrīz 2/3 jaunākās paaudzes pārstāvju (vecumā līdz 34 gadiem) Jāņus ieplānojuši svinēt kopā ar draugiem. Tāpat šos pasākumus biežāk varētu apmeklēt lauku iedzīvotāji, īpaši Vidzemes un Latgales reģionos dzīvojošie.

Mūsu valsts demogrāfiem noteikti būs patīkami uzzināt, ka veseli 3 % Latvijas iedzīvotāju Jāņu nakti ir ieplānojuši pavadīt, meklējot papardes ziedu. Īpaši uz papardes zieda meklēšanu ir noskaņojušies jaunākās paaudzes pārstāvji (vecumā no 15 līdz 34 gadiem), laukos dzīvojošie, kā arī Kurzemes un Latgales iedzīvotāji.

Tomēr ir jāatzīmē, ka nedaudz vairāk kā desmitā daļa iedzīvotāju svētkus svinēs mājās pie televizora (11 %), bet vēl daļa cilvēku strādās vai būs darbā (4 %). Iespējams, ka daļa no pēdējiem apkalpos tos, kas būs ieradušies uz kādu no sabiedriskajiem Jāņu pasākumiem. Savukārt Jāņus pie televizora ekrāna biežāk plāno pavadīt vecākās paaudzes cilvēki – katrs piektais Latvijas iedzīvotājs vecumā no 55 līdz 74 gadiem ieplānojis tieši šādi nosvinēt Jāņus. Taču nevar teikt, ka vecākās paaudzes pārstāvji būtu neaktīvi Jāņu svinētāji, jo apmēram puse šīs mērķa grupas pārstāvju Jāņus un Līgo svinēs kopā ar draugiem vai ģimeni un radiniekiem, bet vairāk kā desmitā daļa no viņiem apmeklēs kādu sabiedrisko Jāņu pasākumu.

Tāpat jāpiebilst, ka aptaujas laikā, kas noritēja apmēram divas nedēļas pirms Jāņiem, vairāk kā desmitā daļa iedzīvotāju vēl nebija izlēmuši, kā viņi svinēs Jāņus (15 %), bet tikai 2 % atzinuši, ka šos svētkus nesvinēs vispār. Tātad vēl ir iespēja noprecizēt savu izvēli vai, kā pēdējā gadījumā, mainīt to par labu svinēšanai.

Par aptauju

Pētījumu TNS Latvia veica laikā no 2006. gada 7. līdz 13. jūnijam, regulārās CATIbusa aptaujas ietvaros aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva visam Latvijas iedzīvotāju ģenerālajam kopumam vecuma grupā 15-74 gadi (1,8 miljoniem cilvēku).

Kontakti

Santa Tolka
TNS Latvia mārketinga direktore
t 7096300
e santa.tolka@tns.lv