Eiropieši biežāk uzskata, ka turpmāko 12 mēnešu laikā nodarbinātības situācija viņu valstī pasliktināsies (38 %) nevis uzlabosies (21 %). Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Tāpat eiropieši ir noraizējušies arī par ekonomisko situāciju valstī – vairāk kā trešā daļa (35 %) eiropiešu uzskata, ka ekonomiskā situācija valstī pasliktināsies, tomēr apmēram tik pat daudz cilvēku domā, ka situācija nemainīsies (38 %), savukārt aptuveni piektā daļa eiropiešu (21 %) ir optimistiski noskaņoti un uzskata, ka tuvāko 12 mēnešu laikā ekonomiskā situācija valstī uzlabosies.

Neskatoties uz to, ka eiropieši ir noraizējušies par nodarbinātības iespējām un ekonomisko situāciju valstī, viņi ir drīzāk pozitīvi noskaņoti attiecībā pret savu dzīvi: katrs trešais eiropietis domā, ka viņa dzīvē kopumā turpmākajos 12 mēnešos būs labāki (35 %) vai saglabāsies tādi paši (51 %), tikai aptuveni katrs desmitais eiropietis domā, ka viņa dzīve varētu pasliktināties (12 %).

Latvijas pilsoņi kopumā ir pozitīvāk noskaņoti pret to, ko viņiem nesīs turpmākie 12 mēneši. Vispozitīvāk Latvijas pilsoņi, līdzīgi kā citi eiropieši, ir noskaņoti pret dzīves uzlabošanos kopumā – 42 % respondentu uzskata, ka turpmākie 12 mēneši būs labāki vai arī neprognozē nekādas izmaiņas (48 %), vien retāk kā katrs desmitais respondents domā, ka viņa dzīve turpmāko 12 mēnešu laikā kļūs sliktāka (8 %).

Savukārt visbiežāk Latvijas pilsoņi uztraucas par ekonomisko situāciju valstī – gandrīz katrs ceturtais respondents domā, ka turpmākie 12 mēneši būs sliktāki (24 %), kamēr katrs piektais respondents uzskata, ka turpmākie 12 mēneši būs labāki (20 %), bet katrs otrais domā, ka nekas būtiski nemainīsies (48 %).

Lūgti nosaukt divas svarīgākās pašlaik valstī pastāvošās problēmas, gandrīz puse Eiropas Savienības pilsoņu nosauca bezdarbu (49 %). TNS Latvia projektu vadītājs Intars Āboms secina, ka salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumiem, bezdarbs ir biežāk minētā problēma un, lai arī 2005.gada rudens pētījumā bija novērojams neliels rādītāja samazinājums, 2006.gada pavasarī šis rādītājs atgriezies tādā pašā līmenī kā 2005.gada pavasarī.

Nākamās svarīgākās problēmas ir minētas ievērojami retāk un tās ir noziedzība (24 %) un ekonomiskā situācija (23 %). Attiecībā uz ekonomisko situāciju, redzams, ka ar katru pētījuma vilni eiropieši arvien retāk to nosauc kā vienu no divām svarīgākajām problēmām valstī.

Ņemot vērā pēdējā laikā piedzīvoto straujo cenu kāpumu, ir tikai likumsakarīgi, ka Latvijas pilsoņiem vēl joprojām visnozīmīgākā problēma ir cenu pieaugums un inflācija (49 %), tomēr, salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumiem, šīs problēmas nozīmība ir mazliet mazinājusies. Nākamās divas nozīmīgākās problēmas Latvijā ir saņēmušas aptuveni vienādu daudzumu respondentu atbilžu, proti, aptuveni trešajai daļai respondentu viena no divām svarīgākajām problēmām valstī ir ekonomiskā situācija (33 %) un bezdarbs (31 %).

Interesanti, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumiem, ir palielinājušās iedzīvotāju raizes par ekonomisko situāciju valstī, un tā tagad ir otra biežāk minētā problēma, apsteidzot iepriekšējos pētījumos otro biežāk minēto problēmu – bezdarbu. Tas varētu būt izskaidrojams gan ar to, ka Latvijas iedzīvotāji ir atraduši veidu (piemēram, strādājot ārzemēs), kā pašiem atrisināt bezdarba problēmu, gan ar to, ka pēdējā laikā dažādi eksperti ir pauduši bažas par ekonomikas pārkaršanu, straujo inflāciju, darba spēka aizplūšanu un citiem ar ekonomisko situāciju saistītiem jautājumiem. 

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2006.gada 28. marta līdz 23. aprīlim, aptaujājot 1018 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem. TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Santa Tolka
TNS Latvia mārketinga direktore
t 7096300
e santa.tolka@tns.lv