Kā liecina jaunākie  Eurobarometer pētījumi, kurus veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veica TNS Latvia) , kopš 2005.gada novembra Eiropas Savienības tēls ir uzlabojies par 6 punktiem. Pēc diviem negatīviem Eiropas Savienības tēla vērtējumiem, kas kopš 2004. gada novembra sekoja viens otram, pašlaik sabiedriskā doma ir sasniegusi līmeni, kāds tas bija pirms pusotra gada (50 %).

Pētījums, kurā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku no 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm, divām valstīm, kas šobrīd ir pievienošanās procesā, divām kandidātvalstīm un Kipras Turku Kopienas, parāda arī to, ka vienam no diviem pilsoņiem ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību, vienam no trīs tas ir neitrāls (32 %) un mazāk kā viens no sešiem pilsoņiem Eiropas Savienības tēlu vērtē negatīvi (15 %, kopš 2005. gada novembra kritums par 5 punktiem).

EIROPAS SAVIENĪBAS TĒLS
Vai Jums kopumā ir ļoti pozitīve, diezgan pozitīvs, neitrāls, diezgan negatīvs vai ļoti negatīvs priekšstats par Eiropas Savienību?

 

Datu avots: TNS Opinion & Social for the European Commission  – Eurobarometer 65

Eiropas Savienības tēls vispozitīvāk tiek uztverts Īrijā (73 %), kam seko Itālija (68 %) un Spānija (62 %). 27 no 30 pētījumā iekļautajām teritorijām to respondentu skaits, kuriem ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību, pārspēj tos, kuri Eiropas Savienības tēlu vērtē negatīvi. Viedokļi dalās Lielbritānijā (29 % negatīvs; 34 % pozitīvs), Austrijā (31 % negatīvs; 32 % pozitīvs) un Somijā (26 % negatīvs; 30 % pozitīvs).

EIROPAS SAVIENĪBAS TĒLS
Vai Jums kopumā ir ļoti pozitīvs, diezgan pozitīvs, neitrāls, diezgan negatīvs vai ļoti negatīvs priekšstats par Eiropas Savienību?


Datu avots: TNS Opinion & Social for the European Commission  – Eurobarometer 65

Desmit jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs sabiedriskā doma kopumā ir nedaudz pozitīvāka nekā 15 vecajās dalībvalstīs (53 % pret 49 %). Latvijā ir vērojams viszemākais Eiropas Savienības tēla novērtējums jauno dalībvalstu vidū. Tikai nedaudz vairāk kā trešā daļa Latvijas pilsoņu (35 %) vērtē Eiropas Savienību pozitīvi. Kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā par 5 % ir samazinājies Eiropas Savienības atbalstītāju skaits, bet vienaldzīgo skaits ir pieaudzis par 5 %. Gandrīz pusei Latvijas pilsoņu (47 %) attieksme pret Eiropas Savienību ir neitrāla.

EIROPAS SAVIENĪBAS TĒLS LATVIJĀ

Eiropas Savienības tēla analīze ir būtiska ne tikai Eiropas Savienības 25 dalībvalstīs, bet arī tajās valstīs, kas pašlaik ir pievienošanās procesā (Bulgārijā un Rumānijā), kuras šobrīd ir kandidātvalstu statusā (Horvātijā, Turcijā) un Kipras Turku kopienā. Pētījuma rezultāti atspoguļo no iepriekšējiem gadiem atšķirīgu situāciju, kad, atšķirībā no ES dalībvalstu pilsoņiem, lielākai daļai šo valstu iedzīvotāju priekšstats par Eiropas Savienības tēlu kopumā bija pozitīvs. 2006. gada maija pētījumi liecina, ka Turcijas iedzīvotāju viedoklis ir kļuvis ievērojami negatīvāks – to iedzīvotāju skaits, kuriem ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Savienību, ir samazinājies par 17 % (no 60 % līdz 43 %). Arī Horvātijā, salīdzinot ar 2005.gada novembri, Eiropas Savienības novērtējums ir pasliktinājies,. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības tēls tiek nemainīgi pozitīvi uztverts Rumānijā un Bulgārijā.

TNS Polling & Social starptautiskā vadītāja Marita Carballo situāciju komentē šādi: “Pašreiz Eirobarometra pētījumu rezultāti liecina, ka kopumā Eiropas Savienības tēls kopš pagājušā novembra ir ievērojami uzlabojies – puse Eiropas pilsoņu Eiropas Savienību vērtē pozitīvi. Pēc diviem negatīviem novērtējumiem, kas sekoja viens otram, šobrīd skaitļi līdzinās situācijai, kāda bija vērojama 2004.gada novembrī. Tomēr rezultāti norāda uz dažu Eiropas Savienības veco dalībvalstu, piemēram, Austrijas, Lielbritānijas, Somijas, Zviedrijas un Dānijas lielu iedzīvotāju daļu, kuriem ir negatīvs priekšstats par Eiropas Savienību. Pretēji šīm valstīm Itālija, Spānija, Beļģija un Luksemburga ir Eiropas Savienības vecās dalībvalstis, kuras pozitīvi vērtē ES tēlu.”

Par pētījumu 

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2006.gada 27.marta līdz 1.maijam, aptaujājot 29220 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs, divās valstīs, kas ir pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija), divās kandidātvalstīs (Horvātija un Turcija) un valdības nepārvaldītajā Kipras teritorijā. Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1018 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:
* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs. 

TNS globālais tīkls darbojas vairāk kā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi. Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī uzņēmumos iesaistīto pušu pētījumiem. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontaktinformācija, ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju un detalizētus rezultātus par katru valsti

Santa Tolka, TNS Latvia mārketinga direktore
Tel.: +371 7 096300 vai e-pasts: santa.tolka@tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
Tel.: +44 (0) 7739 856 902 vai e-pasts: marita.carballo@tns-global.com  

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social
Tel.: +32 (0) 2 66 118 66 vai e-pasts: leendert.devoogd@tns-opinion.com