TNS Latvia apkopojusi 2006. gada 24. – 30.jūlija TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, turpināja samazināties un sasniedza 16 164 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 16 557 gadījums), bet reklāmas ilgums saruka par 7 % līdz 411 071 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 441 784 sekundes).

Savukārt laikrakstos reklāmas apjomi ir pieauguši par 8 % un pagājušā nedēļā tie sasniedza 251 210 cm² (iepriekšējā nedēļā – 232 529 cm²), bet reklāmu skaits pieaudzis līdz 2943 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 2851 reklāma).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada 24.-30. jūlijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 2006. gada 24. – 30. jūlijā, TELEVĪZIJĀ

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 24. – 30. jūlijā, LAIKRAKSTOS

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2006. gada 24. – 30. jūlijā, LAIKRAKSTOS

Informāciju sagatavoja

Inese Vēvere
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv