Kā liecina jaunākie Eurobarometer pētījumi, kurus veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veica TNS Latvia) , gandrīz katrs otrais eiropietis pauž uzticēšanos Eiropas Savienībai (rādītājs kopš 2005.gada novembra palielinājies par 3 %).

Visaugstākais uzticēšanās līmenis Eiropas Savienībai ir vērojams Ungārijā (70 %), Grieķijā un Slovēnijā (katrā pa 63 %). Savukārt tādās vecajās dalībvalstīs kā Somija, Apvienotā Karaliste, Zviedrija, Francija un Vācija ir vērojama viszemākā uzticēšanās Eiropas Savienībai. Šajās valstīs Eiropas Savienībai neuzticas 49 %-70 % pilsoņu. Atsevišķi analizējot eiropiešu uzticēšanos Eiropas Savienībai vecajās un jaunajās dalībvalstīs, vērojamas būtiskas atšķirības – ja 15 vecajās dalībvalstīs uzticēšanās Eiropas Savienībai ir tikai 45 %, tad 10 jaunajās dalībvalstīs tā ir vērtējama jau kā augsta – 60 %.

Analizējot pētījuma rezultātus, kurā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku no 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm, divām valstīm, kas šobrīd ir pievienošanās procesā, divām kandidātvalstīm un Kipras Turku Kopienas, redzams, ka kopumā Eiropas Savienībā nedaudz pieaugusi uzticēšanās arī Eiropas Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Neuzticēšanās Eiropas Komisijai ir samazinājusies par 4 punktiem no 33 līdz 29 procentiem. Tajā pašā laikā to cilvēku īpatsvars, kuriem ir tendence šai institūcijai uzticēties, ievērojami nav mainījies (47 %).

Atsevišķi apskatot eiropiešu uzticēšanos Eiropas Komisijai vecajās un jaunajās dalībvalstīs, redzams, ka 10 jaunajās dalībvalstīs uzticēšanās Eiropas Komisijai ir nedaudz augstāka (vidēji 55 %) nekā 15 vecajās dalībvalstīs (vidēji 46 %). Valstu līmenī augsts uzticēšanās līmenis Eiropas Komisijai vērojams Slovēnijā (65 %), Ungārijā un Beļģijā (katrā pa 63 %), Grieķijā (61 %) un Itālijā (60 %). Divas valstis, kurās neuzticēšanās ir ievērojami augstāka, ir Apvienotā Karaliste (42 % pret 28 %) un Turcija (36 % pret 29 %).

Līdzīga situācija vērojama arī attiecībā pret Eiropas Parlamentu –  eiropiešu neuzticēšanās šai institūcijai samazinājusies par 4 punktiem (no 34 % uz 30 %). Tajā pašā laikā to cilvēku skaits, kuri Eiropas Parlamentam uzticas, praktiski ir nemainīgs – puse eiropiešu (52 %) pauž savu uzticēšanos Eiropas Parlamentam.

Augstāka uzticēšanās Eiropas Parlamentam ir vērojama arī 10 jaunajās dalībvalstīs (58 %), kamēr 15 vecajās dalībvalstīs tā ir 50 %. Augstāku uzticēšanos Eiropas Parlamentam pauž Ungārijā (71 %), Beļģijā, Itālijā, Slovēnijā (katrā valstī pa 65 %) un Luksemburgā (64 %) dzīvojošie. Pretēja aina, kur neuzticēšanās skaidri pārsniedz uzticēšanos, vērojama Apvienotajā Karalistē (46 % pret 31 %).

Redzams, ka izmaiņas uzticēšanās līmenī šīm abām Eiropas Savienības institūcijām ir apmēram vienādas. Salīdzinot ar 2005.gada novembra rezultātiem, uzticēšanās gan Eiropas Komisijai, gan Eiropas Parlamentam ir pieaugusi Ungārijā, Polijā, Slovēnijā un Itālijā. Savukārt Portugālē un Maltā uzticēšanās līmenis abām institūcijām ir krities.

Situācija Latvijā

Latvijā pilsoņu attieksme pret Eiropas Savienību un tās institūcijām dalās. Tikai nelielu pārsvaru gūst uzticēšanās Eiropas Savienībai – biežāk tiek pausta uzticēšanās (43 %), tajā pašā laikā liela daļa Latvijas pilsoņu (39 %) izsaka savu neuzticēšanos Eiropas Savienībai.

Latvijas pilsoņu attieksme pret Eiropas Savienības institūcijām ir pozitīva vai neitrāla – apmēram vienādi lielai daļai pilsoņu ir vai nu pozitīva attieksme pret Eiropas Komisiju un Parlamentu vai vispār nav sava viedokļa. Pret Eiropas Savienības institūcijām negatīva nostāja ir vērojama retāk nekā pret pašu Eiropas Savienību.

 

Marita Karballo, TNS Polling & Social galvenā vadītāja komentē: “Eiropas pilsoņu uzticēšanās pieaugums dažādām Eiropas institūcijām ir ļoti pozitīva ziņa, tomēr dažādās valstīs šie skaitļi ievērojami atšķiras. Šie rezultāti vispārējā iedzīvotāju viedokļa kontekstā ir nozīmīgi, jo parasti uzticēšanās līmenis tādām tradicionālām institūcijām kā valdība, parlaments, tiesību sistēma vai politiskās partijas ir ļoti zems. Ņemot vērā šo uzlabojumu, Eiropas Savienībai vajadzētu attīstīties un strādāt ar tām valstīm, kurās uzticēšanās rādītāji ir salīdzinoši zemāki.”

Par TNS Polling & Social Facts and Figures

Eirobarometra pārskats publicēts 2006.gada 10.jūlijā http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm. Šie dati ir balstīti uz TNS Opinion & Social pētījumu, kas tika veikts laikā no 2006.gada marta līdz maijam. Visi augstāk minētie dati ir balstīti uz aptaujāto iedzīvotāju viedokļiem.

TNS atbalsta datu publicēšanu tādā kontekstā un interpretācijā, kādā mēs tos esam snieguši. Mēs nenesam atbildību par jebkuru citu interpretāciju.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social veica no 2006.gada 27.marta līdz 1.maijam, aptaujājot 29220 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs, divās valstīs, kas ir pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija), divās kandidātvalstīs (Horvātija un Turcija) un valdības nepārvaldītajā Kipras teritorijā. Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1018 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:

* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē;
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā;
lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs. 

TNS globālais tīkls darbojas vairāk kā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm.

TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontaktinformācija, ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju un detalizētus rezultātus par katru valsti

Santa Tolka, TNS Latvia mārketinga direktore
t: +371 7 096300 vai e-pasts: santa.tolka@tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
t +44 (0) 7739 856 902 vai e-pasts: marita.carballo@tns-global.com  

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social
t: +32 (0) 2 66 118 66 vai e-pasts: leendert.devoogd@tns-opinion.com