Kā liecina jaunākie Eirobarometra pētījuma rezultāti, kuru veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia) , puse eiropiešu (55 %) uzskata savas valsts dalību Eiropas Savienībā par labu lietu. Salīdzinot ar 2005. gada rudens pētījuma rezultātiem, šī gada pavasarī bija vērojams neliels Eiropas Savienības atbalstītāju skaita pieaugums – par 5 %.

Eiropiešu atbalsts dalībai Eiropas Savienībai

Pētījums, kurā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku no 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm, divām valstīm, kas ir pievienošanās procesā, divām kandidātvalstīm un Kipras Turku Kopienas, parāda arī to, ka astoņpadsmit dalībvalstīs atbalsts dalībai Eiropas Savienībā ir pieaudzis un piecās dalībvalstīs tas ir saglabājies stabils.

Opozīcija dalībai Eiropas Savienībā ir samazinājusies par 3 %, sasniedzot 13 %. Negatīvi viedokļi vairāk kā piektajai daļai aptaujāto ir tikai Somijā (26 %), Lielbritānijā (25 %) un Austrijā (24 %) – valstīs, kuras vienmēr ir bijušas skeptiskāk noskaņotas pret Eiropas integrāciju. Interesanti ir arī tas, ka Zviedrijā samazinājies to cilvēku skaits, kas negatīvi vērtē dalību Eiropas Savienībā – aptuveni 19 % aptaujāto ir šāds viedoklis (kopš 2005.gada novembra eiroskeptiķu skaits Zviedrijā ir samazinājies par 13 %).

Iepriekš novērotā sabiedriskās domas šķelšanās dalībvalstīs šobrīd ir mazāk izteikta:

ES valstu pilsoņu atbalsts dalībai Eiropas Savienībai

Vairs nepastāv izteikts kontrasts starp eirozonai piederošām un tai nepiederošām valstīm. Vispirms, Dānija ir pievienojusies to valstu sarakstam, kurās vairāk kā 60 % aptaujāto iedzīvotāju atbalsta savas valsts dalību Eiropas Savienībā. 2005. gada novembrī šis saraksts ietvēra tikai eirozonai piederošās valstis. Turklāt, vienīgie ievērojamie kritumi kopš 2005. gada novembra ir novēroti Portugālē un Luksemburgā – divās eirozonas valstīs.

Izmaiņas vērojamas valstu grupā ar zemu atbalstu, kuras varētu klasificēt kā „tradicionāli visvairāk nobažījušās” – Latvija (37 %) kopā ar Austriju (34 %), Somiju (39 %) un Lielbritāniju (42 %) ir iekļautas pēdējo četru valstu sarakstā, kurās atbalsts Eiropas Savienībai ir viszemākais. Turpretim Zviedrija (49 %) ir pametusi šo grupu, pavirzoties uz augšu un apsteidzot Maltu (44 %) un Portugāli (47 %).

Lai gan vērtējums „ne laba, ne slikta lieta” ir salīdzinoši biežāk sastopams jaunajās dalībvalstīs (36 % pret 27 % Eiropas Savienības vecajās dalībvalstīs), šī gada pavasarī vidēji 54 % aptaujāto 10 jaunajās dalībvalstīs izsaka atbalstu, kas ir par 5 % vairāk nekā 2005. gada novembrī.

Kaut arī Latvijas pilsoņu vidū ir viens no viszemākajiem atbalstītāju skaits dalībai Eiropas Savienībā, kopumā pilsoņu skaits, kas negatīvi vērtē Latvijas dalību Eiropas Savienība nav liels. Savas valsts dalību Eiropas Savienībā kā sliktu vērtē 14 % Latvijas pilsoņu, kas nepārsniedz vidējos rādītājus. Latvijas pilsoņu vidū kopš valsts iestāšanas Eiropas Savienībā visbiežāk ir vērojams neitrāls viedoklis attiecībā pret dalību Eiropas Savienībā. Pēdējā gada laikā pilsoņu neitrālā attieksme pret dalību Eiropas Savienībā ir palielinājusies par 4 %. Jāatzīmē, ka, palielinoties neitrālā viedokļa paudēju skaitam, vienlaicīgi samazinājies Eiropas Savienības atbalstītāju skaits. Kopš 2005.gada pavasara Eiropas Savienības atbalstītāju skaits samazinājies par 5 % un šobrīd tie ir 37 % Latvijas pilsoņu.

Latvijas pilsoņu atbalsts dalībai Eiropas Savienībai

Kopumā pētījuma rezultātu analīze pa valstīm kopš iepriekšējā pētījuma rezultātiem norāda uz šādām izmaiņām:

* Ievērojams atbalsta pieaugums, kuru pavada ievērojams opozīcijas samazinājums, ir novērojams Zviedrijā, Itālijā, Dānijā, Ungārijā, Beļģijā, Igaunijā, Slovēnijā, Lielbritānijā un Nīderlandē

* Ievērojams atbalsta pieaugums, kuru pavada ievērojams neitrālu viedokļu samazinājums, ir novērojams Čehijā, Kiprā, Slovākijā, Igaunijā, Spānijā, Francijā un Vācijā

* Īrijā ir novērojams būtisks atbalsta pieaugums, kuru neatspoguļo nekādas pretējas izmaiņas

* Nekādas ievērojamas izmaiņas nav bijušas vai ļoti nelielas izmaiņas kopš 2005. gada novembra ir novērotas Lietuvā, Maltā, Polijā, Austrijā un Latvijā

* Ievērojams neitrālu viedokļu pieaugums, kuru pavada ievērojams atbalsta samazinājums, ir novērojams Luksemburgā un Portugālē

* Ievērojams opozīcijas pieaugums, kuru pavada ievērojams neitrālu viedokļu samazinājums, ir novērojams Somijā

TNS Polling & Social starptautiskā vadītāja Marita Karballo (Marita Carballo) situāciju komentē šādi: „Pieaugušais atbalsts piederībai Eiropas Savienībai sakrīt ar sabiedrības pieaugošo uzticēšanos Eiropas institūcijām, piemēram, Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienībai kopumā. Izskatās, ka Eiropas projekts pašlaik atrodas daudz labākā situācijā pēc pagājušā gada Francijas un Nīderlandes noraidošā balsojuma referendumā par ES Konstitūciju.”

Par TNS Polling & Social Fakti un Skaitļi

Eirobarometra pārskats publicēts 2006.gada 10. jūlijā http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

Šie dati ir balstīti uz TNS Opinion & Social pētījumu, kas tika veikts laikā no 2006.gada marta līdz maijam. Visi augstāk minētie dati ir balstīti uz aptaujāto iedzīvotāju viedokļiem. TNS atbalsta datu publicēšanu tādā kontekstā un interpretācijā, kādā mēs tos esam snieguši. Mēs nenesam atbildību par jebkuru citu interpretāciju.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2006. gada 27. marta līdz 1. maijam, aptaujājot 29220 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs, divās valstīs, kas ir pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija), divās kandidātvalstīs (Horvātija un Turcija) un valdības nepārvaldītajā Kipras teritorijā. Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1018 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:

* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs

TNS globālais tīkls darbojas vairāk kā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontakti

Santa Tolka, TNS Latvia mārketinga direktore
t +371 7096300, e santa.tolka@tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
t +44 (0) 7739 856 902, e marita.carballo@tns-global.com  

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social
t +32 (0) 2 66 118 66, e leendert.devoogd@tns-opinion.com