Kā liecina TNS Latvia radio auditorijas pētījuma Nacionālais Mēdiju Pētījums: Radio, vasara 2006 rezultāti, šajā vasarā Latvijā kopumā radio vismaz reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 80 % Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 3 % mazāk kā pavasara periodā.

2006. gada vasarā izmaiņas vērojamas arī visu radiostaciju vienas dienas kopējā auditorijā. Ja pavasara periodā radio vismaz 1 reizi dienā klausījās 66 % Latvijas iedzīvotāju, tad vasarā šis rādītājs samazinājās līdz 62 %.

Kopējās radiostaciju auditorijas dinamika

Jāatzīmē, ka vasaras periodā viens radio klausītājs radio ir klausījies vidēji 287 minūtes jeb gandrīz 5 stundas dienā, kas ir par 15 minūtēm vairāk kā 2006. gada pavasarī.

Kā secina preses, radio un interneta projektu vadītāja Elīna Krūze, vasaras periodā iedzīvotāji nedaudz vairāk laiku veltījuši citām nodarbēm, nevis pavadījuši laiku pie radioaparātiem, bet tie, kas izvēlējušies klausīties radio, tam veltījuši vidēji par 15 minūtēm dienā vairāk laika, nekā iepriekšējā periodā.

Aplūkojot radio staciju topu pēc kopējās nedēļas auditorijas, redzams, ka iepriekšējā perioda līderi nedaudz mainījuši savas pozīcijas. Latvijā kopumā 30 % iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā ir klausījušies Latvijas radio 2, 17 % – Radio SWH, bet 16 % – Latvijas Radio 1.

Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Latvijā kopumā 2006. g. vasarā

 

Analizējot pētījuma rezultātus pēc klausīšanās laika sadalījuma starp radiostacijām, jāpiezīmē, ka stabilas pozīcijas ir saglabājuši iepriekšējā perioda līderi. Latvijā kopumā visklausītākās stacijas ir nacionālās apraides radiostacijas – Latvijas radio 2 (26 %), Latvijas radio 1 (9 %), Radio SWH (9 %). 

Klausīšanās laika sadalījums Latvijā kopumā 2006. g. vasarā

 

2006. gada vasaras radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka Rīgā vismaz vienu reizi nedēļā radio ir klausījušies vidēji 75 % Rīgas iedzīvotāju, kas būtiski neatšķiras no pavasara perioda, kad radio vismaz vienu reizi nedēļā bija klausījušies vidēji 74 % rīdzinieku. Galvaspilsētā vasarā nedaudz ir samazinājies klausītāju skaits dienā – vismaz reizi dienā radio ir klausījušies vidēji 56 % galvaspilsētas iedzīvotāju, kas ir par 4 % mazāk kā pavasara periodā (60 %).

Pozitīva tendence vērojama attiecībā uz viena radio klausītāja vidējo radio klausīšanās laiku Rīgā. Salīdzinot ar pavasara periodu, kad vidējais klausīšanās laiks dienā bija 268 minūtes jeb 4,5 stundas dienā, vasaras periodā tas sasniedza 294 minūtes jeb 4,9 stundas. Tātad, radio kā medijam uzticīgais klausītājs vasarā radio klausījies vidēji par 26 minūtēm dienā vairāk kā pavasara periodā.

­Rīgā vasaras periodā radiostaciju sarindojumā pēc nedēļas auditorijas būtiskas izmaiņas nav vērojamas. Visvairāk klausītāju bija Radio SWH+ (22 %), kam seko Radio Skont o (18 %) un Radio MixFm (19 %) (skat. 4. grafiku).

Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Rīgā 2006. g. vasarā

Analizējot radiostacijas pēc klausīšanās laika sadalījuma Rīgā līdzīgi kā iepriekšējā periodā nav vērojams izteikts līderis. Tomēr kā klausītākās radiostacijas galvaspilsētā pēc klausīšanās laika sadalījuma jāmin „Radio SWH+” (13  %) , Latvijas radio 2” (13 %) un Radio Skonto (11 %).

Klausīšanās laika sadalījums Rīgā 2006. g. vasarā

Kā atzīmē Elīna Krūze, lai arī kopumā, salīdzinot radio auditorijas rezultātus ar iepriekšējo periodu, ir nedaudz samazinājies radio klausītāju skaits, tomēr uzticīgais radioklausītājs vasaras periodā radio ir klausījies vairāk kā pavasarī.

Par aptauju

Nacionālā Mediju Pētījuma: Radio 2006. gada vasaras pētījums tika veikts laika posmā no 2006. gada 8. maija līdz 13. augustam, kura laikā radio dienasgrāmatas aizpildīja 2675 respondenti – Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 12 – 74 gadiem.

Kontakti

Santa Tolka
TNS Latvia mārketinga direktore
t 7096300
e santa.tolka@tns.lv