Kā liecina jaunākie Eirobarometra pētījuma rezultāti, kuru veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia) , kopš 2005.gada rudens atbalsts tālākai Eiropas Savienības paplašināšanai ir samazinājies par 4 %. Šobrīd mazāk nekā puse eiropiešu (45 %) izsaka savu atbalstu Eiropas Savienības paplašināšanas plāniem.

ES valstu pilsoņu atbalsts Eiropas Savienības paplašināšanai

Pētījums, kurā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku no 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm, divām valstīm, kas ir pievienošanās procesā, divām kandidātvalstīm un Kipras Turku Kopienas, parāda, ka starpība starp atbalstītājiem un oponentiem ir ievērojami samazinājusies – pašreiz tie ir 3 %, kamēr 2005.gada rudenī tie bija 10 %. 

Kopumā pozitīvāka sabiedriskā doma par tālāku Eiropas Savienības paplašināšanu ir vērojama desmit jauno dalībvalstu vidū. Nedaudz vairāk kā divas trešdaļas pilsoņu šajās valstīs (66 %) atbalsta tālāku Eiropas Savienības paplašināšanos. 

Atbalsts tālākai paplašināšanai joprojām norāda uz nozīmīgām viedokļu atšķirībām dalībvalstu vidū. Plašu atbalstu izsaka iedzīvotāji Slovēnijā (73 %) un Polijā (72 %), kas ievērojami kontrastē ar nepatiku vai pat pilnīgu opozīciju Vācijā, Luksemburgā, Francijā, Austrijā un Somijā, kur vismaz seši no desmit respondentiem ir pret paplašināšanos. 

ES valstu pilsoņu atbalsts Eiropas Savienības paplašināšanai

Valstīs, kas pašreiz ir pievienošanās procesā, un kandidātvalstīs aptuveni divi no trim respondentiem ir par tālāku paplašināšanos. Turcija ir izņēmums – atbalsts kopš 2005. gada novembra ir samazinājies par 7 % līdz 45 %.

Lai arī Latvijā atbalsts tālākai Eiropas Savienības paplašināšanai kopš tās iestāšanās ES samazinājies par 11 %, atbalstītāju skaits Eiropas Savienības paplašināšanai Latvijā ir lielāks kā vidēji Eiropas Savienībā – nedaudz vairāk kā puse pilsoņu (54 %) atbalsta Eiropas Savienības tālākos paplašināšanās plānus. Tomēr jauno dalībvalstu vidū Latvijā ir vismazākais atbalstītāju skaits tālākai Eiropas Savienības paplašināšanai. 

Latvijas pilsoņu atbalsts Eiropas Savienības paplašināšanai

Kopumā pētījuma rezultātu analīze pa valstīm, salīdzinot ar 2005.gada rudens pētījumu, norāda uz šādām izmaiņām ES pilsoņu attieksmē pret ES tālāku paplašināšanos:

* Ievērojams atbalsta pieaugums, kuru pavada ievērojams opozīcijas samazinājums, ir novērojams Dānijā.

* Zviedrijā, Spānijā un Maltā ir vērojamas pozitīvas izmaiņas – šajās valstīs pret Eiropas Savienības tālāku paplašināšanos ir ievērojami mazāka iedzīvotāju daļa.

* Kopš 2005.gada novembra nekādas ievērojamas izmaiņas nav vērojamas vai ir ļoti nelielas izmaiņas Polijā, Francijā, Lielbritānijā, Slovēnijā un Austrijā.

* Kiprā, Portugālē un Itālijā atbalstītāju skaits samazinājies, kas skaidrojams ar neitrāla viedokļa  pieaugumu.

* Salīdzinoši lielāks Eiropas Savienības paplašināšanas opozīcijas pieaugums vērojams Igaunijā, Beļģijā un Luksemburgā.

* Ievērojams opozīcijas pieaugums, kuru pavada ievērojams atbalsta samazinājums, ir novērojams Grieķijā, Somijā, Īrijā, Slovākijā, Lietuvā, Vācijā, Latvijā, Čehijā, Ungārijā un Nīderlandē.

* Atbalsts ES paplašināšanai Grieķijā tradicionāli ir bijis viens no augstākajiem Eiropas Savienībā, tomēr jaunākie pētījuma rezultāti liecina par ievērojamu atbalsta samazināšanos – no 74 % līdz 56 %. Šīs izmaiņas visticamāk ir iespaidojušas nesenie notikumi saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos, kā arī debates par Turciju ir ietekmējušas šīs izmaiņas.

TNS Polling & Social starptautiskā vadītāja Marita Karballo (Marita Carballo) situāciju komentē šādi: “Lai gan šis Eirobarometra pētījums rāda, ka kopš 2005.gada novembra eiropiešu attieksme pret dalību Eiropas Savienībā ir uzlabojusies un uzticēšanās Eiropas institūcijām ir pieaugusi, viedokļi par paplašināšanos stipri dalās. Joprojām ir redzams, ka jaunās dalībvalstis ir daudz atvērtākas paplašināšanai nekā 15 vecās dalībvalstis – piemēram, Somija, Francija, Vācija, Austrija un Luksemburga, kas atrodas tiešā opozīcijā.”

 

Par TNS Polling & Social   Fakti un Skaitļi

Eirobarometra pārskats publicēts 2006.gada 10.jūlijā
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

Šie dati ir balstīti uz TNS Opinion & Social pētījumu, kas tika veikts laikā no 2006.gada marta līdz maijam. Visi augstāk minētie dati ir balstīti uz aptaujāto iedzīvotāju viedokļiem. TNS atbalsta datu publicēšanu tādā kontekstā un interpretācijā, kādā mēs tos esam snieguši. Mēs nenesam atbildību par jebkuru citu interpretāciju. 

Par pētījumu

TNS ir tirgus informācijas grupa:

* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē;
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā;
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs.

TNS globālais tīkls darbojas vairāk kā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontakti 

Laura Briča, Mārketinga vadītāja, TNS Latvia
t +371 7 096300 vai e-pasts: laura.brica @tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
Tel.: +44 (0) 7739 856 902 vai e-pasts: marita.carballo@tns-global.com

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social

Tel.: +32 (0) 2 66 118 66 vai e-pasts: leendert.devoogd@tns-opinion.com