Aptuveni divas trešdaļas (65 %) Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem būtu gatavi ar savu naudu vai rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi. Šādus datus uzrāda TNS Latvia 2006.gada septembrī veiktais pētījums.

Izplatītākie mājdzīvnieki – suņi un kaķi

Lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir kāds mājdzīvnieks (63 %). Savukārt aptuveni 2/5 respondentu nav mājdzīvnieku (37 %). Mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir vīriešiem, iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem un no 35 līdz 44 gadiem, uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, arī bezdarbniekiem, tāpat mājdzīvnieki biežāk ir ģimenēs, kurās dzīvo 4 un vairāk cilvēki, arī respondentiem, kuri ir precēti un dzīvo kopā ar partneri, kā arī tiem, kuriem nav personīgo ienākumu, tāpat arī ciematu un lauku iedzīvotājiem, Kurzemes un Latgales reģionā dzīvojošajiem. Savukārt bez mājdzīvniekiem visbiežāk dzīvo sievietes, vecākā gada gājuma cilvēki (no 55 līdz 74 gadiem), aptaujātie ar augstāko izglītību, pensionāri, respondenti, kuri dzīvo vieni paši, kā arī  no ģimenēm, kurās ir divi cilvēki, tāpat arī aptaujātie, kuri ir precējušies, bet nedzīvo kopā, respondenti, kuru personīgie ienākumi ir līdz 70 latiem mēnesī un Rīgā dzīvojošie. Kopumā, redzams, ka mājdzīvnieki salīdzinoši biežāk ir sastopami ģimenēs ar bērniem, kuras dzīvo ārpus Rīgas.

Mājdzīvnieku esamība
Sakiet, lūdzu, vai Jums ir mājās kāds mājdzīvnieks?

Visizplatītākie mājdzīvnieki ir kaķi (69 %) un suņi (54 %), kas ir vairāk kā pusei aptaujāto, kuriem ir kāds mājdzīvnieks. Citi mājdzīvnieki ir ievērojami retāk sastopami – tā papagailis vai cits putns ir 6 % aptaujāto, zivis – 4 %, savukārt trusis vai kāds grauzējs (jūras cūciņa, kāmītis, žurciņa u.c.) ir 3 % respondentu, kuriem ir mājdzīvnieki.

Mājdzīvnieku veids
Kāds/i mājdzīvnieks/i ir Jūsu mājās?

Biežāk sastopamais iemesls tam, ka mājās nav mājdzīvnieka, ir tas, ka cilvēki nevar atļauties mājdzīvnieku mājas platības, dzīvokļa vai kādu citu sadzīves apstākļu dēļ (33 %). Tāpat katrs piektais aptaujātais, kuram nav mājdzīvnieka, par iemeslu minēja laika trūkumu, to, ka reti ir mājās (19 %). Redzams arī, ka mazliet vairāk kā katram desmitajam aptaujātajam, kuram nav mājdzīvnieka, ir negatīva attieksme pret mājdzīvniekiem, proti – nepatīk dzīvnieki (4 %), negrib mājdzīvniekus (4 %) vai ir bijis un vairs nevēlas mājdzīvnieku (5 %).

Iemesls mājdzīvnieka neesamībai
Kādēļ Jums nav mājdzīvnieku?

Trešdaļa iedzīvotāju ir pieņēmuši un ir gatavi arī nākotnē pieņemt mājdzīvniekus no patversmes vai ielas

Trešā daļa aptaujāto (34 %) ir pieņēmuši mājās dzīvnieku no patversmes vai no ielas, kamēr lielāka daļa nekad nav ņēmuši dzīvnieku no patversmes vai ielas (66 %). Jautāti, vai nākotnē būtu ar mieru paņemt dzīvnieku no patversmes vai ielas, tieši tāpat trešdaļa respondentu bija ar mieru (34 %), savukārt aptuveni puse ir pret šādu ideju (51 %) un 15 % nespēj sniegt atbildi uz šo jautājumu.

Mājdzīvnieku pieņemšana no patversmes vai no ielas
Vai Jūs jebkad esat paņēmuši mājās dzīvnieku no dzīvnieku patversmes vai klaiņojošu dzīvnieku no ielas?
Vai Jūs būtu ar mieru nākotnē paņemt mājās dzīvnieku no dzīvnieku patversmes vai klaiņojošu dzīvnieku no ielas?
 

Visbiežāk dzīvnieku no patversmes vai ielas ir pieņēmuši respondenti vecumā no 25 līdz 34 gadiem, respondenti ar augstāko izglītību, cittautieši, mājsaimnieces, iedzīvotāji, kuri ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, bezdarbnieki, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 5 un vairāk cilvēki, respondenti bez personīgajiem ienākumiem, ar zemiem  (līdz 70 latiem mēnesī) vai augstiem (vairāk par 150 latiem mēnesī) ģimenes ienākumiem uz vienu ģimenes locekli, kā arī Rīgā un Pierīgas reģionā dzīvojošie un tie, kuriem mājās jau ir mājdzīvnieks. Savukārt nākotnē visbiežāk dzīvnieku ņemt no patversmes vai ielas būtu gatavi jaunākā gadu gājuma iedzīvotāji (15 līdz 34 gadi), respondenti ar pamata izglītību, uzņēmēji, pašnodarbinātie, studenti, skolnieki, mājsaimnieces, bezdarbnieki, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 4 cilvēki, arī neprecētie, aptaujātie bez personīgajiem ienākumiem, kā arī respondenti ar ģimenes ienākumiem virs 150 latiem mēnesī, ciematos un lauku teritorijas, Kurzemes reģionā dzīvojošie, kā arī tie, kuriem jau ir mājdzīvnieks.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt patversmju izveidi

Lai arī līdz šim tikai mazliet vairāk nekā desmitā daļa respondentu ar savu rīcību vai naudu jebkad  ir atbalstījuši dzīvnieku patversmju izveidi (16 %), nākotnē aptuveni 2/3 respondentu būtu gatavi reāli atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi (65 %) vai nu ar savu naudu, vai savu darbību.

Dzīvnieku patversmju izveides atbalstīšana
Sakiet, lūdzu, vai Jūs būtu gatavi ar naudu vai savu rīcību atbalstīt dzīvnieku patversmju izveidi?
Sakiet, lūdzu, vai Jūs jebkad esat ar naudu vai savu rīcību atbalstījis dzīvnieku patversmju izveidi?

Salīdzinoši biežāk patversmju izveidi atbalstīt ir gatavi jaunākā gada gājuma iedzīvotāji (no 15 līdz 34 gadiem), kā arī iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 gadiem, cittautieši, uzņēmēji, pašnodarbinātie, studenti, skolnieki, mājsaimnieces, aptaujātie no ģimenēm, kurās ir 4 cilvēki, neprecētie, respondenti ar augstiem ģimenes un personīgajiem ienākumiem (virs 150 latiem mēnesī), kā arī Rīgā un Pierīgas reģionā dzīvojošie. 

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2006gada 13. līdz 19. septembrim, visā Latvijā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par uzņēmumu

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 7096300
e laura.brica@tns.lv