Kā liecina jaunākie Eirobarometra pētījuma rezultāti, kurus veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia) , Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka cīņa ar terorismu (62 %) un noziedzību (59 %) ir divas svarīgākās jomas, kurās Eiropas Savienībai ar tās kaimiņvalstīm jāizveido īpaša sadarbība.

Pētījums, kurā piedalījās aptuveni 30 000 cilvēku no 25 dalībvalstīm, divām valstīm, kas ir pievienošanās procesā, divām kandidātvalstīm un Kipras Turku Kopienas, parāda, ka eiropieši lielu nozīmi piešķir sadarbībai ar valstīm, kas robežojas ar Eiropas Savienību, tādās jomās kā cīņa ar terorismu (62 %) un noziedzību (59 %), kam seko demokrātija (51 %), apkārtējās vides aizsardzība (48 %) un enerģētikas jautājumu risināšana  (47 %).

Citas iespējamās sadarbības jomas – izglītība un apmācība, kā arī imigrācijas jautājumi – par ļoti svarīgām uzskata četri no desmit eiropiešiem, bet trīs no desmit to pašu domā par pētniecību un attīstību.

Valstu līmenī ungāri, poļi un slovēņi vairāk nekā citās valstīs atbalsta Eiropas Savienības īpašu sadarbību ar kaimiņvalstīm lielākajā daļā pētīto jomu. Turpretī franči, somi un austrieši ir skeptiskāki par sadarbību konkrētās jomās. Lielākais iedzīvotāju skaits, kas ir pilnībā pārliecināti, ka cīņa ar terorismu ir svarīgākā sadarbības joma ar kaimiņvalstīm, ir Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Kiprā un Zviedrijā (73 %-75 % iedzīvotājiem tas ir ļoti vai diezgan svarīgi). Turklāt Zviedrijā, Kiprā un Bulgārijā iedzīvotāji lielu nozīmību piešķir arī sadarbībai cīņā pret noziedzību (72 %-75 % iedzīvotājiem tas ļoti vai diezgan svarīgi).

Latvijā pilsoņiem sadarbība starp Eiropas Savienību un tās kaimiņvalstīm lielākajā daļā pētīto jomu ir mazāk svarīga nekā vidēji Eiropā. Īpaši tas ir vērojams demokrātijas jautājumu (77 %), imigrācijas jautājumu risināšanā (74 %) un pētniecībā, un attīstībā (69 %).

TNS Polling & Social starptautiskā vadītāja Marita Karballo (Marita Carballo) situāciju komentē šādi: „Tā kā globalizācija veido jaunas un sarežģītākas attiecības starp valstīm, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju domā, ka Eiropas Savienībai jāpastiprina sadarbība ar kaimiņvalstīm jomās, ko uztver kā īpašus draudus personīgajai drošībai – terorisma un noziedzības jomā. Citi politikas un ekonomikas jautājumi, piemēram, demokrātija, apkārtējās vides aizsardzība un enerģētikas jautājumu risināšana joprojām ir svarīgas jomas, un tās nedrīkst ignorēt.”

Par TNS Polling & Social Fakti un Skaitļi

Eirobarometra pārskats publicēts 2006.gada oktobrī
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Šie dati ir balstīti uz TNS Opinion & Social pētījumu, kas tika veikts laikā no 2006.gada maijā – jūnijā. Visi augstāk minētie dati ir balstīti uz aptaujāto iedzīvotāju viedokļiem. TNS atbalsta datu publicēšanu tādā kontekstā un interpretācijā, kādā mēs tos esam snieguši. Mēs nenesam atbildību par jebkuru citu interpretāciju.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2006.gada 5.maijam līdz 11.jūnijam, aptaujājot 29355 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs, divās valstīs, kas ir pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija), divās kandidātvalstīs (Horvātija un Turcija) un valdības nepārvaldītajā Kipras teritorijā. Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1002 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:

* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē;
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā;
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs.

TNS globālais tīkls darbojas vairāk nekā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontakti

Laura Briča, Mārketinga vadītāja, TNS Latvia
Tel.: +371 7 096300 vai e-pasts: laura.brica@tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
Tel.: +44 (0) 7739 856 902 vai e-pasts: marita.carballo@tns-global.com

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social
Tel.: +32 (0) 2 66 118 66 vai e-pasts: leendert.devoogd@tns-opinion.com