Mediju, tirgus un sociālo pētīju aģentūra TNS Latvia apkopojusi 2007. gada 8.- 14. janvāra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu ir palielinājušies un sasniedza 13 702 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 10 236 gadījumi), bet reklāmas ilgums pieauga par 30 % līdz 367 521 sekundei (iepriekšējā nedēļā – 282 844 sekundes).

Arī laikrakstos novērojams diezgan liels reklāmas apjomu kāpums. Šajā nedēļā reklāmas apjoms palielinājās dubultīgi – par 104 %, sasniedzot 209 020 cm² (iepriekšējā nedēļā – 102643 cm²), bet reklāmu skaits pieauga līdz 2427 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 1055 reklāmas gadījumi).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 2007. gada 8. – 14. janvārī, TELEVĪZIJĀ:

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 2007. gada 8.- 14. janvārī, TELEVĪZIJĀ:

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2007. gada 8.- 14. janvārī, LAIKRAKSTOS:

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2007. gada 8.- 14. janvārī, LAIKRAKSTOS:

Kontakti

Inese Vēvere
Adex projekta vadītāja
t 7096300
e inese.vevere@tns.lv