Gandrīz ¾ Rīgas lielveikalu un tirdzniecības centru apmeklētāju (72  % jeb ~420.000) ir ievērojuši tajos izvietotos reklāmu monitorus, liecina reklāmas aģentūras Market Media sadarbībā ar TNS Latvia 2006. gada rudenī veiktā Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju – lielveikalu apmeklētāju – aptauja.

Rīdzinieki aktīvi apmeklē lielveikalus

Saskaņā ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem, nedaudz vairāk kā ¾ no Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem 15-64 gadu vecumā (76  % jeb ~580.000) laika periodā no 2006. gada augusta līdz novembrim ir apmeklējuši kādu no pētījumā aptvertajiem astoņiem Rīgas lielveikaliem vai tirdzniecības centriem (to skaitā t/p Alfa, Domina, Mols u.c.), kuros ir izvietoti Market Media reklāmu monitori.

Rīgas un Pierīgas iedzīvotājiem ir raksturīgi apmeklēt vairākus lielveikalus, proti, apmēram 6 no 10 iedzīvotājiem ir apmeklējuši vismaz 2 no pētījumā aptvertajiem 8 lielveikaliem vai tirdzniecības centriem.

Lielākā daļa lielveikalu apmeklētāju pamana reklāmu monitorus

Gandrīz ¾ pētīto lielveikalu un tirdzniecības centru apmeklētāju (72  % jeb ~420.000) ir ievērojuši tajos izvietotos reklāmu monitorus. Visbiežāk monitori ir ievēroti t/p Alfa , kur tos pamanījuši 56  % jeb ~240.000 monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju. Nākamie salīdzinoši augstākie reklāmu monitoru pamanāmības rādītāji ir tirdzniecības centros Mols un Domina izvietotajiem reklāmu monitoriem (attiecīgi 48  % jeb ~200.000 monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju tos pamanījuši Molā un 44  % jeb ~180.000 – Dominā ).

Reklāmas monitoru ievērošana Rīgas lielveikalos, tirdzniecības centros

Reklāmas monitorus ievērojušo lielveikalu apmeklētāju profils ir šāds:

 Nedaudz vairāk kā puse no tiem ir vīrieši (52  %), mazāk kā puse – sievietes (48  %);
 Tāpat nedaudz vairāk kā puse ir 15-34 gadu vecumā (55  %);
 Lielākā daļa ir latviski runājošie (58  %), nedaudz mazāka daļa – citā valodā runājošie (42  %);
 2/5 reklāmu monitorus ievērojušo ir augsts ienākumi līmenis (41  % tie pārsniedz 150 latus uz cilvēku ģimenē);
 Gandrīz ¾ ir Rīgas iedzīvotāji (73  %);
 Aptuveni 2/3 no reklāmas ievērojušajiem pēdējo 3 mēnešu laikā ir apmeklējuši t/p Alfa vai Domina (60  %-66  %).

Detalizēta pētījuma atskaite ir pieejama reklāmas aģentūrā Market Media.

Par aptauju

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica no 2006.gada 19.oktobra līdz 14.novembrim, aptaujājot 395 Rīgas un Pierīgas iedzīvotājus 15-64 gadu vecumā. Izlase ir reprezentatīva Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju 15-64 gadu vecumā ģenerālajam kopumam, kas ir ~764.000 iedzīvotāji.

Kontakti

Ilva Pudule
Projektu vadītāja
t 67 096 300
e ilva.pudule@tns.lv