Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia apkopojusi 2007. gada 19. – 25. februāra TV un laikrakstu reklāmas tirgus rezultātus.

Šajā nedēļā reklāmas apjomi TV kanālos salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu nedaudz samazinājās un sasniedza 20 208 reklāmas gadījumus nedēļā (iepriekšējā nedēļā bija 20 712 gadījums), bet reklāmas ilgums samazinājās par 3 % līdz 486 354 sekundēm (iepriekšējā nedēļā – 503 773 sekundes).

Arī laikrakstos novērojams reklāmas apjomu kritums. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, reklāmas apjoms sarucis par 9 %, sasniedzot 260 676 cm² (iepriekšējā nedēļā – 286 982 cm²), bet reklāmu skaits samazinājās līdz 2954 reklāmām (iepriekšējā nedēļā – 3030 reklāmas gadījumi).

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas ilguma sekundēs 2007. gada 19. – 25. februārī, TELEVĪZIJĀ:

Lielākās produktu markas pēc reklāmas ilguma sekundēs 2007. gada 19.- 25. februārī, TELEVĪZIJĀ:

Lielākie reklāmdevēji pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2007. gada 19. – 25. februārī, LAIKRAKSTOS:

Lielākās produktu markas pēc reklāmas apjoma kvadrātcentimetros 2007. gada 19.-25. februārī, LAIKRAKSTOS:

Kontakti:

Inese Vēvere
Adex projekta vadītāja
t 67 096 300
e inese.vevere@tns.lv