Aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju piedalās 1.aprīļa izjokošanās, gan kādu citu izjokot, gan arī, ja paši tiek izjokoti. Šādus datus uzrāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2007.gada martā veiktais pētījums.

Gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlī (joku dienā) viens no uzdevumiem ir kādu izjokot (46 %), kamēr mazliet vairāk nekā desmitajai daļai – izvairīties no izjokošanas (13 %). Savukārt gandrīz divām ceturtdaļām respondentu šajā dienā nav nekāda uzdevuma (39 %).

Salīdzinot ar pagājušajā gada līdzīga pētījuma rezultātiem, redzams, ka to iedzīvotāju skaits, kuri 1.aprīlī cenšas kādu izjokot, nav būtiski mainījis. Tomēr šogad respondenti ir nozīmīgi biežāk atbildējuši, ka 1.aprīlī viņiem nav nekāda uzdevuma. Tāpat šogad ir samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuri šajā dienā mēģinās izvairīties no izjokošanas.

Respondenti, kuri 1.aprīlī cenšas kādu izjokot, visbiežāk ir šādu sociāli-demogrāfisko grupu pārstāvji – jaunāka gadu gājuma cilvēki (15 līdz 34 gadi), iedzīvotāji ar sākumskolas vai pamata izglītību, studenti, skolnieki, arī mājsaimnieces, iedzīvotāji bērnu kopšanas atvaļinājumā, neprecētie, respondenti bez vai ar zemiem personiskajiem ienākumiem (līdz 50 latiem mēnesī), ģimenēs ar 3 cilvēkiem un ģimenēs ar 5 un vairāk cilvēkiem dzīvojošie. Savukārt respondenti, kuriem 1.aprīlī nav nekāda uzdevuma, galvenokārt ir vecāka gada gājuma cilvēki (55 līdz 74 gadi), sievietes, cittautieši, iedzīvotāji ar augstāko izglītību, respondenti ar vidējiem personīgajiem ienākumiem (51 līdz 100 lati), respondenti, kuri dzīvo vieni vai mājsaimniecībās ar diviem cilvēkiem, iedzīvotāji, kuri ir šķīrušies, kā arī atraitņi/atraitnes un pilsētās (izņemot Rīgu) dzīvojošie.

Lielākajai daļai iedzīvotāju patīk 1.aprīļa izjokošanas (82 %) – gandrīz pusei respondentu patīk izjokot citus (51 %), savukārt aptuveni 1/3 respondentu patīk arī, ja paši tiek izjokoti (31 %). Tomēr aptuveni katrs sestais respondents ir minējis, ka viņam nepatīk izjokošana (17 %), to skaitā katram desmitajam respondentam 1.aprīlis nepatīk, jo tas sabojā garastāvokli (11 %), bet 6 % respondentu joki nepatīk vispār.

Salīdzinot ar līdzīga pētījuma iepriekšējā gada datiem, redzams, ka rezultāti nav būtiski mainījušies, vienīgi mazliet ir palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem patīk 1.aprīļa izjokošanas, īpaši, ja izdodas kādu izjokot un samazinājies to iedzīvotāju skaits, kuriem šī diena patīk arī tad, ja pats tiek izjokots.

1.aprīlī kādu izjokot salīdzinoši biežāk patīk šādu sociāli-demogrāfisko grupu pārstāvjiem – vīriešiem, jauniešiem (15 līdz 24 gadi), iedzīvotājiem ar pamata izglītību, kā arī ar nepabeigtu augstāko izglītību. Izjokošana patīk arī neprecētajiem, uzņēmējiem, kā arī respondentiem bez personiskajiem ienākumiem. Tāpat izjokošana salīdzinoši biežāk patīk ģimenēs, kurās ir 3 cilvēki.

Savukārt respondenti, kuriem 1.aprīļa izjokošanas sagādā nepatīkamas emocijas vai joki nepatīk vispār, salīdzinoši biežāk pārstāv šādas sociāli demogrāfiskās grupas – vecākā gada gājuma cilvēki (vecumā no 45 līdz 74 gadiem), pensionāri, šķirteņi, atraitņi, cilvēki, kas dzīvo vieni, kā arī respondenti ar sākumskolas vai vidējo izglītību.

Par aptauju

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica laikā no 2007.gada 7. līdz 13. martam, visā Latvijā aptaujājot 501 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 6 7096 300
e laura.brica@tns.lv