Eiropas Savienībā kopumā ir vērojams samērā augsts iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar savu darbu – 3,6 punkti 5 ballu sistēmā. Tāds pats apmierinātības līmenis ar savu darbu ir vērojams arī Latvijā. Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion . Latvijā šo pētījumu veic mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia.

Eiropas Savienībā nodarbināto iedzīvotāju kopējo apmierinātību ar savu darbu pozitīvi ietekmē tādi faktori, kā iespēja strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri patīk, darbs ļauj izmantot esošās prasmes un zināšanas, darbs prasa jaunu lietu apguvi, darbs ļauj apvienot profesionālo, ģimenes un privāto dzīvi un tas, ka darbs ir interesants un nav garlaicīgs. Lielākā daļa eiropiešu atzīst, ka šie faktori atbilst viņu esošam darbam. Latvijā nodarbināto iedzīvotāju apmierinātību ar darbu pozitīvi ietekmē tas, ka darbs ļauj izmantot esošās prasmes un zināšanas, ka darbs nav neinteresants un garlaicīgs, kā arī iespēja strādāt kopā ar cilvēkiem, kuri patīk, un tas, ka darbs prasa jaunu lietu apguvi.

TNS Latvia projektu vadītāja Inta Priedola norāda, ka kā faktorus, kas kopējo apmierinātību ar darbu Eiropas Savienībā un Latvijā pasliktina, var minēt to, ka darbs ir stresa pilns, neapmierinātību ar darba samaksu, kā arī tas, ka netiek piedāvātas karjeras izaugsmes iespējas. Tāpat, kā būtisku faktoru, kas ietekmē Latvijā strādājošo iedzīvotāju neapmierinātību ar darbu, var minēt to, ka cilvēkiem jāstrādā bīstamos un neveselīgos apstākļos. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā strādājošie sava darba drošību negatīvi vērtē ievērojami retāk nekā Latvijā.

Lielākā daļa eiropiešu (85  %) ir pārliecināti, ka  tuvākā laikā savu darba vietu nezaudēs (nemainīs). Sava darba stabilitāti līdzīgi vērtē arī strādājošie Latvijā – 85  % strādājošo ir pārliecināti par savu stabilitāti pašreizējā darba vietā.

Domājot par savas karjeras progresa iespējām, kopumā gandrīz puse eiropiešu (48  %) uzskata, ka viņu pašreizējais izglītības līmenis ir pietiekams, lai būtu iespējama karjeras izaugsme. Latvijā savukārt ir vairāk tādu strādājošo, kas uzskata, ka viņu zināšanas ir nepieciešams papildināt (58  %), turklāt 23  % nodarbināto Latvijā jau šobrīd plāno papildināt savas zināšanas.

Latvijā kopumā strādājošie iespējas atrast līdzīgu darbu pašreizējam vērtē augstāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Vairāk nekā puse nodarbināto Latvijas pilsoņu (58  %) uzskata, ka nepieciešamības gadījumā (ja tiktu atlaisti vai citā veidā tiktu zaudēts pašreizējais darbs) atrast darbu ar līdzīgām prasībām nebūtu grūti, kamēr Eiropā pilnīgi droši par iespējām atrast līdzvērtīgu darbu ir tikai nedaudz vairāk nekā trešā daļa iedzīvotāju (33  %). Turklāt apmēram ceturtā daļa eiropiešu (24  %) uzskata, ka nepieciešamības gadījumā atrast līdzvērtīgu darbu principā nav iespējami.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2006.gada 17.novembra līdz 19.decembrim , aptaujājot 26755 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs un valstīs, kas bija pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija).

Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1019 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:
* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē;
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā;
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs.

TNS globālais tīkls darbojas vairāk kā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t: 67 096300
e: laura.brica@tns.lv