Labi darbinieki šodien ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem uzņēmuma veiksmīgai darbībai. Līdz ar ekonomikas attīstību, arvien palielinās pieprasījums pēc labu izglītību ieguvušiem un kvalificētiem darbiniekiem. Tāpēc TNS plāno veikt darba tirgus izpēti Baltijā, lai noteiktu, kuri faktori ietekmē darbiniekus izvēlēties vienu vai otru darba devēju Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī kuri uzņēmumi ir vislabāk novērtētie darba devēji attiecīgajās valstīs.

Igaunijā TNS Emor un Lietuvā TNS Gallup šo pētījumu veic jau otro gadu, savukārt Latvijā mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia to plāno veikt pirmo reizi. Līdz ar to arī Latvijas uzņēmumiem ir iespēja pieteikt savu dalību pētījumā un iegūt:

* sīku sava tēla analīzi;
*
pēc izvēles 2 galveno konkurentu  tēla analīzi;
rast atbildes uz pētījumā ietvertajiem jautājumiem par:

Pētījumu visās Baltijas valstīs ir plānots veikt jauniešu, kas iegūst augstāko izglītību un ienāk darba tirgū kā nākamie speciālisti, un strādājošo vidū.

Darba tirgū ienākošo jauniešu pētījums

Jauniešu, kas ienāk darba tirgū, pētījums ietver studentus, kas šogad vai nākamgad absolvēs universitātes un citas mācību iestādes, kurās var iegūt augstāko izglītību tehniskajās, dabas un sociālajās zinātnēs. Pētījuma laikā Latvijā un Igaunijā  tiks aptaujāti 500 studenti (Lietuvā 500 sagatavošanās un 500 pamata pētījumā). Pētījuma rezultāti tiks analizēti pēc respondentu sociāli demogrāfiskā iedalījuma, kā arī pēc galvenajām pētījuma tēmām un arī pēc lielākajām mācību iestādēm vai augstskolām.

Strādājošo pētījums

Strādājošo pētījums ietver reprezentatīvu Latvijas un Igaunijas dažādu nozaru un amatu strādājošo iedzīvotāju izlasi. Pētījuma laikā katrā valstī tiks aptaujāti 600 strādājošie 18 līdz 74 gadu vecumā. Pētījuma rezultāti tiks analizēti pēc respondentu sociāli demogrāfiskā iedalījuma, kā arī pēc amata un nozares.

Ik viens Latvijas uzņēmums savu dalību pētījumā var pieteikt līdz 25. aprīlim!

Ja vēlaties iegūt papildus informāciju par darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījumu Baltijā, lūdzu, sazināties ar TNS Latvia projektu direktori Māru Tauriņu.

Kontakti

Signe Kaņējeva
t 67 096 300
e signe.kanejeva@tns.lv