. Veselība (99 %), ģimene (97 %) un draugi (95 %) ir trīs svarīgākās lietas eiropiešiem. Šādus rezultātus sniedz Eirobarometra pētījums, kuru veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social (Latvijā šo pētījumu veic mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia) . Tāpat gandrīz visiem eiropiešiem svarīgs ir arī brīvais laiks (89 %) un darbs (84 %).

Aptauja, kurā piedalījās gandrīz 26 800 cilvēki 27 dalībvalstīs, parāda ne tikai to, ka Eiropas Savienībā kopumā brīvais laiks ir svarīgāks par darbu (attiecīgi 89 % un 84 %), bet arī reliģija ir svarīgāka par politiku (attiecīgi 53 % un 41 %). Viedokļu sadalījums dalībvalstīs ir apmēram līdzīgs, pirmajās trīs vietās kā vissvarīgākais savā dzīvē ierindojas veselība, ģimene, draugi un paziņas.

Attiecībā uz citiem dzīves aspektiem, pastāv lielākas atšķirības starp valstīm. Darbu par svarīgu min mazāks skaits cilvēku  Lielbritānijā (66 %) un Īrijā (69 %), turpretī Francijā, Slovēnijā, Luksemburgā un Itālijā apmēram 9 no 10 respondentiem uzskata to par svarīgu. Arī Latvijā lielākā daļa iedzīvotāju (88 %) darbu novērtē par ļoti svarīgu savā dzīvē. Līdzīgi Latvijā tiek novērtēts arī brīvais laiks – 86 % iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgs.

Lielas atšķirības var novērot arī reliģijas svarīguma novērtējumā: Maltā (88 %), Polijā (87 %) un Kiprā (86 %) gandrīz 9 no 10 respondentiem uzskata to par svarīgu savā dzīvē, savukārt Čehijā (28 %), Igaunijā (29 %), Dānijā un Zviedrijā (abās 30 %) par svarīgu to atzīst 3 no 10 respondentiem. Arī Latvijā tikai mazliet biežāk nekā katrs trešais respondents (37 %) reliģiju atzīst par svarīgu savā dzīvē.

Politiku par īpaši svarīgu uzskata Nīderlandē (68 %) un Zviedrijā (56 %), Dānijā un Vācijā (abās 53 %). Tās ir vienīgās dalībvalstis, kurās vairāk nekā puse piekrīt šādam viedoklim. Francija (48 %) un Luksemburga (47 %) ir divas valstis, kurās ievērojamai respondentu daļai politika ir svarīgāka nekā reliģija. Pretēji tam, divas jaunākās dalībvalstis izceļas ar uzskatu, ka politika nav tik svarīga (Bulgārija un Rumānija abas 21 %). Arī Latvijā cilvēkiem politika nav tik svarīga. Tikai 28 % minējuši, ka politika viņiem ir svarīga, kas ievērojami atšķiras no Eiropas Savienības vidējā rādītāja (41 %).

Palīdzība citiem vai iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā mazāk svarīga ir Latvijā (65 %), Īrijā, Rumānijā (abās 63 %) un Bulgārijā (62 %).

Marita Karballo, TNS Polling & Social vadītājas, viedoklis: “Dažādu satricinājumu laikā ir saprotams, ka indivīdi meklē patvērumu savā privātajā lokā, t.i., ģimenē un draugos, kas arī Eirobarometra pētījumā atspoguļotajās eiropiešu prioritātēs. Interesanti redzēt, ka reliģija daudziem eiropiešiem ir kļuvusi nozīmīgāka par politiku”.

Situāciju Latvijā komentē TNS Latvia projektu vadītājs Intars Āboms: „Līdzīgi kā Eiropas Savienībā kopumā, arī Latvijā cilvēki vairāk koncentrējas uz savu privātās dzīves sfēru un par svarīgākajām lietām ir nosaukuši veselību, ģimeni un draugus. Latvijā šī tendence ir vēl izteiktāka, jo Latvijā iedzīvotājiem salīdzinoši retāk šķiet svarīgi iesaistīties brīvprātīgajā darbā vai palīdzēt citiem.”

Par TNS Polling & Social Fakti un Skaitļi

Eirobarometra pārskats publicēts 2007.gada februāri
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Šie dati ir balstīti uz TNS Opinion & Social pētījumu, kas tika veikts 2006.gada novembrī – decembrī. Visi augstāk minētie dati ir balstīti uz aptaujāto iedzīvotāju viedokļiem. TNS atbalsta datu publicēšanu tādā kontekstā un interpretācijā, kādā mēs tos esam snieguši. Mēs nenesam atbildību par jebkuru citu interpretāciju.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2006.gada 17.novembra līdz 19.decembrim, aptaujājot 26755 Eiropas Savienības pilsoņus 25 dalībvalstīs un valstīs, kas bija pievienošanas procesā (Bulgārija un Rumānija).

Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1019 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS

TNS ir tirgus informācijas grupa:

* vadošais tirgus pētījumu un analīzes uzņēmums pasaulē;
* viena no vadošajām aģentūrām politisko un sociālo aptauju jomā;
* lielākais patēriņa datu, reklāmu reģistra un informācijas monitoringa, kā arī TV un radio auditorijas pētījumu datu piegādātājs.

TNS globālais tīkls darbojas vairāk nekā 70 valstīs, tādējādi nodrošinot starptautiski konsekventu, operatīvu un augstākās kvalitātes informāciju un analīzi.

Grupas speciālisti gan vietējiem, gan starptautiskiem klientiem visā pasaulē piedāvā inovatīvas idejas un nodrošina augsta līmeņa servisu. Tirgus pētījumu nozarē padziļinātas zināšanas par konkrēto nozari tiek apvienotas ar speciālistu zināšanām par jaunu produktu attīstīšanas, pozicionēšanas un segmentācijas pētījumiem, zīmolu un reklāmas pētījumiem, kā arī iesaistīto pušu interesēm. TNS stratēģiskais mērķis ir būt atpazītam kā pasaules līderim, piegādājot saviem klientiem padziļinātu izpratni un informāciju ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi palīdzot klientiem pieņemt efektīvākus lēmumus. www.tns-global.com

Kontakti

Laura Briča, Mārketinga vadītāja, TNS Latvia
Tel.: +371 67 096 300 vai e-pasts: laura.brica@tns.lv

Marita Carballo, Global Head of TNS Polling & Social
Tel.: +44 (0) 7739 856 902 vai e-pasts: marita.carballo@tns-global.com

Leendert de Voogd, Managing Director, TNS Opinion & Social
Tel.: +32 (0) 2 66 118 66 vai e-pasts: leendert.devoogd@tns-opinion.com