Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi regulārā radio auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Pavasaris 2007 rezultātus.

Radio klausīšanās Latvijā

2007. gada pavasara radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka, salīdzinot ar ziemas periodu, būtiskas izmaiņas kopējos radio klausīšanās paradumos nav vērojamas. 2007.gada pavasarī Latvijā kopumā vismaz reizi nedēļā radio ir klausījušies vidēji 82 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 – 74 gadiem, bet vismaz reizi dienā radio ir klausījušies vidēji 63 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 – 74 gadiem.

Attiecībā uz laiku, kas veltīts, lai klausītos radio, jāatzīmē, ka pavasara periodā viens radio klausītājs radio ir klausījies vidēji 266 minūtes jeb 4,4 stundas dienā.

Ja salīdzina kopējo radiostaciju nedēļas auditoriju Latvijā kopumā un dažādās mērķa grupās, tad var secināt, ka vismaz reizi nedēļā radio vairāk klausās šādu sociāli–demogrāfisko grupu pārstāvji: iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (87 %), latvieši (85 %), iedzīvotāji ar augstāko izglītību (86 %), kurzemnieki (92 %) un lauku iedzīvotāji (86 %).

Stabilas tendences vērojamas Latvijas iedzīvotāju paradumos attiecībā uz radio klausīšanās vietu. Joprojām visbiežāk minētā radio klausīšanās vieta ir mājas, kur radio klausījušies 55 % no vidējās radio klausītāju auditorijas, otra biežāk minētā radio klausīšanās vieta ir darba vieta (32 %), kam seko automašīna (11 %).

Līdzīgi kā 2007. gada ziemas periodā arī pavasarī pēc kopējās nedēļas auditorijas rādītājiem mērķa grupā Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 – 74 gadiem pirmo vietu ieņem Latvijas Radio 2, kuru Latvijā kopumā vismaz reizi nedēļā ir klausījušies 31 % iedzīvotāju, tam seko Radio SWH un Latvijas Radio 1 attiecīgi ar 17 % un 14 % klausītāju.

Jāatzīmē, ka 19 % jeb gandrīz 1/5 daļa Latvijas iedzīvotāju vismaz reizi nedēļā klausās citas radiostacijas – reģionālās un/vai vietējās radiostacijas, kuru programmas ir uztveramas vismaz viena rajona administratīvajā teritorijā vai tās lielākajā daļā, kā arī ārvalstu radiostacijas.

Likumsakarīgi, ka radiostaciju izvēli ietekmē dažādi sociāli-demogrāfiskie parametri, tādi kā tautība, vecums, dzīvesvieta un citi. Piemēram, 2007.gada pavasara periodā latviešu vidū līdzīgi kā 2007.gada ziemā pirmo vietu pēc kopējās nedēļas auditorijas rādītājiem ieņem Latvijas Radio 2 (45 %), savukārt, citu tautību pārstāvji dod priekšroku Latvijas Radio 4 (23 %).

Analizējot radio klausīšanās laika sadalījumu starp radiostacijām, redzam, ka nedaudz mainījies klausītāko radiostaciju tops. Līdzīgi kā iepriekš Latvijā kopumā visklausītākās radiostacijas ir Latvijas Radio 2 (26,3 %) un Latvijas Radio 1 (9,0 %), bet no ceturtās vietas 2007.gada ziemas periodā uz trešo vietu 2007.gada pavasara periodā ir pakāpies Radio SWH (8,6 %).

Radio klausīšanās Rīgā

Apkopotie pētījuma rezultāti liecina, ka 2007.gada pavasara periodā Rīgā nedaudz pieaudzis to iedzīvotāju īpatsvars, kas radio klausās vismaz reizi nedēļā. Ja ziemā radio vismaz reizi nedēļā klausījās vidēji 75 % galvaspilsētas iedzīvotāju, tad pavasarī tie jau bija 78 %. Savukārt, vismaz reizi dienā 2007.gada pavasara periodā radio ir klausījušies vidēji 59 % rīdzinieku.

Jāatzīmē, ka 2007.gada pavasara periodā vidējais radio klausīšanās laiks, ko viens Rīgā dzīvojošs radio klausītājs veltīja radio, bija vidēji 281 minūtes jeb 4,7 stundas dienā.

Aplūkojot radiostaciju topu pēc kopējās nedēļas auditorijas Rīgas iedzīvotāju vidū, jāsecina, ka līdzīgi kā 2007.gada ziemas periodā visvairāk klausītāju bija Radio SWH+ (25 %), kam seko Radio Skont o (21 %), bet no ceturtās vietas 2007.gada ziemas periodā uz trešo vietu 2007.gada pavasara periodā ir pakāpies Latvijas Radio 2 (16 %).

Analizējot radio klausīšanās laika sadalījumu starp radiostacijām Rīgā, redzam, ka par klausītāko radiostaciju Rīgā 2007.gada pavasara periodā pēc ilgāka pārtraukuma atkal ir kļuvusi radiostacija SWH+ (13,9 %), otra klausītākā radiostacija bija Latvijas Radio 2 (12,1 %), un trešajā vietā ierindojās Radio Skonto (11,1 %).

TNS Latvia radio un patēriņa pētījumu projektu vadītāja Signe Hokonena komentē: „Kopumā analizējot pētījuma rezultātus, secinām, ka Latvijas iedzīvotāji nedaudz mainījuši savas domas, izvēloties, kuru radiostaciju klausīties, tomēr kopumā radio klausīšanās paradumi nav būtiski mainījušies.”

Par pētījumu

Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Pavasaris 2007 tika veikts laika periodā no 2007.gada 19.februāra līdz 2007.gada 13.maijam. Radio dienasgrāmatas visā Latvijā aizpildīja 1904 respondenti – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv