Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi regulārā radio auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Vasara 2007 rezultātus.

Radio klausīšanās Latvijā

Kā liecina radio auditorijas pētījuma rezultāti 2007. gada vasarā, salīdzinot ar 2007. gada pavasara periodu, nedaudz samazinājusies radio klausītāju aktivitāte. 2007. gada vasarā Latvijā kopumā vismaz reizi nedēļā radio ir klausījušies vidēji 78 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem, kas ir par 4 % mazāk kā 2007. gada pavasarī, bet vismaz reizi dienā radio ir klausījušies vidēji 59 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Jāpiezīmē, ka jau vairākus gadus vērojama tendence radio klausītāju skaitam samazināties tieši vasarās, ko iespējams skaidrot ar atvaļinājumu sezonas sākšanos un biežāku pievēršanos dažādām āra aktivitātēm.

Minēto tendenci apliecina arī dati par Latvijas iedzīvotāju paradumiem attiecībā uz radio klausīšanās vietu. Lai arī joprojām visbiežāk minētā radio klausīšanās vieta ir mājas, kur radio 2007. gada vasaras periodā klausījušies 54 % no vidējās radio klausītāju auditorijas, tomēr nedaudz samazinājies to radio klausītāju īpatsvars, kuri kā radio klausīšanās vietu ir minējuši darba vietu . Ja 2007. gada pavasara periodā radio darbā klausījās 32 % no vidējās radio klausītāju auditorijas, tad vasarā tie bija 29 %.

Kopš 2007. gada vasaras perioda radio auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Radio ietvaros tika uzsākts mērīt radio klausīšanos internetā. Apkopotie rezultāti liecina, ka 2007. gada vasarā radio internetā ir klausījušies 8 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Jāpiezīmē, ka salīdzinoši biežāk internetu radio klausīšanās nolūkā izmanto jaunieši vecumā no 12 līdz 24 gadiem (20 %), skolēni un studenti (24 %) un attiecīgi tādi, kuriem nav personīgo ienākumu (15 %).

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem 2007. gada vasaras periodā viens radio klausītājs radio ir klausījies vidēji 261 minūti jeb 4,4 stundas dienā.

2007. gada vasaras periodā pēc kopējās nedēļas auditorijas rādītājiem mērķa grupā Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem pirmo vietu starp pētījumā iekļautajām radiostacijām ieņem Latvijas Radio 2, kuru Latvijā kopumā vismaz reizi nedēļā ir klausījušies 31 % iedzīvotāju, otro vietu ieņem Latvijas Radio 1 (16 %), kam seko Radio SWH (15%).

Analizējot radio klausīšanās laika sadalījumu starp radiostacijām, redzam, ka līdzīgi kā 2007. gada pavasara periodā Latvijā kopumā visklausītākās radiostacijas ir Latvijas Radio 2 (26,3 %),  Latvijas Radio 1 (9,8 %) un Radio SWH (7,0%).

Radio klausīšanās Rīgā

Saskaņā ar radio auditorijas pētījuma rezultātiem 2007. gada vasaras periodā arī Rīgā samazinājies to iedzīvotāju īpatsvars, kas radio klausās vismaz reizi nedēļā. Ja 2007. gada pavasarī radio vismaz reizi nedēļā klausījās vidēji 78 % galvaspilsētas iedzīvotāju, tad vasarā tie jau bija 70 %. Savukārt, vismaz reizi dienā 2007. gada vasaras periodā radio ir klausījušies vidēji 53 % rīdzinieku.

Jāatzīmē, ka 2007. gada vasaras periodā vidējais radio klausīšanās laiks, ko viens Rīgā dzīvojošs radio klausītājs veltīja radio, bija vidēji 277 minūtes jeb 4,6 stundas dienā.

Analizējot Latvijas galvaspilsētā dzīvojošo iedzīvotāju izvēli attiecībā uz radiostacijām, iespējams konstatēt, ka pēc kopējās nedēļas auditorijas rīdzinieku vidū līdzīgi kā 2007. gada ziemas periodā visvairāk klausītāju bija Radio SWH+ (18 %), no trešās vietas 2007. gada pavasara periodā uz otro vietu 2007. gada vasaras periodā ir pakāpies Latvijas Radio 2 (18 %), savukārt trešo vietu ieņem Radio Skont o (17 %). TNS Latvia radio un patēriņa pētījumu projektu vadītāja Signe Hokonena komentē, ka pētījuma perioda laikā raidīšanu ar pamanāmām mārketinga aktivitātēm uzsākušas atsevišķas jaunas galvaspilsētā raidošas radiostacijas, tādējādi veicinot izmaiņas radio klausītāju izvēlē.

Analizējot radio klausīšanās laika sadalījumu starp radiostacijām Rīgā, redzam, ka par klausītāko radio Rīgā 2007. gada vasaras periodā ir kļuvis Latvijas Radio 2 (13,3 %), otra klausītākā radiostacija bija SWH+ (9,8 %), savukārt trešajā vietā ierindojās Latvijas Radio 4 (9,0 %).

Pētījumā iekļautās radiostacija

Nacionālās apraides radiostacijas

Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2, Latvijas Radio 3, Latvijas Radio 4, Radio SWH, Star FM, Latvijas Kristīgais radio;

Rīgas radiostacijas

BBC World Service, Capital FM, European Hit Radio, Fit FM, Gold FM, Novoje Radio, Radio MIX FM, Radio NABA, Radio NORD, Radio PIK 100 FM, Radio Skonto, SWH +, SWH Rock;

Reģionālās radiostacijas

Jēkabpils radio, Kurzemes radio, Latgales radio, Novoje Radio Daugavai, Novoje Radio Latgalei, Progressive FM, Radio 3, Radio Alise +, Radio Ef – Ei, Radio Jūrmala, Radio Liepāja, Radio Maksimums (Europa Plus), Radio Mazsalaca, Radio Saldus, Radio Sigulda, Radio Skonto (Latgalē), Radio Skonto Liepāja, Radio Valka, Radio Zemgale, Rietumu radio.

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia pētījumu Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Vasara 2007 veica laika periodā no 2007.gada 14.maija līdz 2007.gada 12.augustam. Radio dienasgrāmatas visā Latvijā aizpildīja 2561 respondents – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv