Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi interneta auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Internets, Rudens 2007 rezultātus.

2007.gada rudens interneta auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka 50 % jeb ½ no Latvijas iedzīvotājiem 15 līdz 74 gadu vecumā pēdējo sešu mēnešu laikā ir lietojuši Internetu. Regulārāk – pēdējo 7 dienu laikā – Internetu ir izmantojuši 45 % Latvijas iedzīvotāju šajā vecuma grupā.

TNS Latvia preses un interneta projektu vadītāja Elīna Krūze norāda, ka, analizējot Interneta patēriņu dažādās vecuma grupās, var secināt, ka visvairāk Interneta lietotāju skaits gada laikā ir pieaudzis 40 līdz 49 gadu vecu Latvijas iedzīvotāju vidū (+16 procentpunkti). Ja 2006. gada rudens periodā šajā vecuma grupā Internetu pēdējo sešu mēnešu laikā bija lietojuši 34 % aptaujāto respondentu, tad 2007. gada rudenī tīmekļa patērētāju skaits šajā mērķa grupā jau sasniedza 50 %. Jāatzīmē, ka Interneta patēriņš laukos un citās Latvijas pilsētās ir sācis izlīdzināties. Rudens 2007 dati liecina, ka ārpus Rīgas mītošo iedzīvotāju vidū, kā pilsētās, tā laukos, Interneta patērētāju īpatsvars ir sasniedzis 47 %.

Interneta patēriņa izlīdzināšanos starp pilsētām un laukiem varētu būt ietekmējusi Interneta pieejamība mājās. 2007. gada rudens pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā kopumā Internets mājas ir pieejams 44 % Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 13 procentpunktiem vairāk kā 2006. gada rudens periodā. Interneta pieejamība mājās visstraujāk pēdējā gada laikā ir augusi tieši lauku iedzīvotāju vidū, kas salīdzinājumā ar 2006. gada rudens periodu ir palielinājusies gandrīz divas reizes. 2007. gada rudenī 1/3 jeb 32 % lauku teritorijās dzīvojošie respondenti atzina, ka viņiem mājās ir interneta pieslēgums.

Kā liecina 2007.gada rudens pētījuma rezultāti, visbiežāk minētie Interneta izmantošanas mērķi aptaujāto respondentu vidū bija portālu apmeklēšana, e-pasta lietošana, informācijas meklēšana, kā arī preses izdevumu Interneta versiju caurlūkošana.

2007. gada rudens periodā, laika posmā no 6. augusta līdz 28.oktobrim, vismaz vienu no 72 pētījumā iekļautiem Latvijas Interneta resursiem pēdējās nedēļas laikā bija caurlūkojuši vidēji 43 % aptaujāto respondentu.

2007. gada rudens perioda aptaujas rezultāti liecina, ka pēc nedēļas kopējas auditorijas 15 līdz 74 gadu vecu iedzīvotāju vidū TOP 10 pirmo vietu ieņem meklēšanas serveris Google – 34 %. 2. vietā ir ierindojies portāls Inbox – 28 %, bet 3. vietu ir ieņēmis portāls Delfi – 26 %.

Regulāru informāciju par interneta resursu lietotāju skaita iknedēļas dinamiku nodrošina mērījumu sistēma TNS Metrix . Lūdzu, skatiet http://tnsmetrix.tns.lv/

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia Interneta auditorijas pētījumu Nacionālais Mediju Pētījums: Internets, Rudens 2007 veica laika periodā no 2007.gada 6. augusta līdz 2007. gada 28. oktobrim. Ar datorizētās intervijas (CAPI) palīdzību visā Latvijā tika aptaujāti 1505 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv