2007.gada 5.decembrī notika mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia organizētā gada konference mediju, reklāmas un mārketinga speciālistiem
VIENS + VIENS = TRĪS jeb kā rast pievienoto vērtību mārketingā un reklāmā?

Mēs labprāt dalāmies savās zināšanās un pieredzē, tādēļ esam ļoti gandarīti par ieinteresētību un plašo atsaucību. Konferenci apmeklēja 160 mediju, reklāmas un mārketinga speciālisti no mediju un reklāmas aģentūrām, kā arī no finanšu, apdrošināšanas, telekomunikāciju, pārtikas rūpniecības, mazumtirdzniecības, auto tirdzniecības, mediju un citu nozaru uzņēmumiem.

Inta Priedola, TNS Latvia vecākā projektu vadītāja, atklāja virkni atbilžu uz aktuāliem jautājumiem par to, kā dzīvo un ko domā cilvēki Latvijā . Secinot, ka  cilvēki Latvijā jūtas laimīgi, arī nākotnē veras optimistiski. Nākotnē iedzīvotāji vēlētos, lai tiktu vairāk risinātās ar izglītību, noziedzības līmeņa palielināšanos un pieaugošās dzīves dārdzību saistītās problēmas. Veiksmīgas dzīves pamatnosacījumi cilvēkiem ir labs darbs un veiksmīgas attiecības ģimenē.

Kāds ir mūsdienu patērētājs? Kā atrast īstos patērētājus un uzrunāt viņus īstajos vārdos? Tās ir tēmas, kuras konferencē prezentēja Diāna Grencmane, TNS Latvia vecākā projektu direktore, un Signe Hokonena, TNS Latvia projektu vadītāja. Pētnieces norāda, ka Patēriņa panelis piedāvā elegantu iespēju integrēti skatīt produktu lietošanas ieradumus, attieksmi pret zīmoliem, mērķa grupas dzīves uztveri, produkta/ zīmola attīstības iespējas un mediju izmantošanu. Savukārt vērtību pētījums Semiometrie atklāj patērētāja dzīves uztveri caur vārdiem, kas ļauj uzrunāt patērētāju ļoti tieši, it kā pieskaroties tā dvēselei.

Ar interesantu stāstu par projektīvajām metodēm uzstājās TNS Latvia projektu vadītāja Aija Dementjeva, uzdodot intriģējošu jautājumu – kas patiesībā sēž zem Ziemassvētku eglītes? Projektīvās metodes atraktīvā un pētījuma dalībniekiem saistošā veidā palīdz padarīt jēgpilnas un pamanāmas ikdienas spontānās reakcijas, nejaušās asociācijas un zīmola īpašības, kuras cilvēki uztver pirmās, taču neuzskata par tik svarīgām, lai tās atklātu vienkāršā stāstījumā. Un tieši tas mums ir vajadzīgs – tāpēc šīs spēlītes.

TNS Latvia mediju pētījumu projektu direktors Mārtiņš Traubergs, stāstot par Latvijas mediju vidi pirms un pēc iestāšanās ES, uzdeva jautājumu –  vai mainoties valsts ekonomikai ir mainījusies arī mediju vide? Un atbilde bija – viennozīmīgi, jā! Jo reklāma medijos ir tieši saistīta ar valsts ekonomiku. Tieši tāpēc arī, līdzīgi kā ekonomikā, arī mediju vidē ir sagaidāmi dažādi pārsteigumi.

Māra Tauriņa, TNS Latvia vecākā projektu direktore, atklāja iespējas, ko sniedz patērētāja iesaistīšana produkta virzībā tirgū . Iesaistot patērētāju produkta izvērtējumā, novērtējot un vadot patērētāja pieredzi, tiek sekmēta atkārtotu pirkumu izdarīšana, palielināta produkta tirgus daļa un pagarināts tā dzīves cikls.

Vai ir kāds uzņēmums, kas nesapņo par to, lai tā korporatīvais zīmols vai produktu zīmoli būtu spēcīgi? Laikam jau – nē. TNS Latvia vecākā projektu direktore Ilva Pudule konferences dalībniekiem atklāja zīmola analīzes daudzpusīgās iespējas . Ilva Pudule secina, ka zīmola snieguma analīze jāveic ar integrētu izpētes pieeju, kas aptver vairākas zīmola šķautnes – zīmola spēku, tā apmierināmās vajadzības, tā lietotāju piesaistību un nelietotāju atvērtību, tā nākotnes potenciālu un izpausmi reklāmās.

Aicinām plašāk iepazīties ar TNS Latvia gada konferences lekcijām

VIENS + VIENS = TRĪS
jeb kā rast pievienoto vērtību mārketingā
un reklāmā?

Ar kādām domām dzīvo cilvēki Latvijā šodien?
Inta Priedola, matemātikas zinātņu maģistre, TNS Latvia vecākā projektu vadītāja

Ceļš pie patērētāja…
Diāna Grencmane, sociālo zinātņu maģistre, TNS Latvia vecākā projektu direktore
Signe Hokonena, sociālo zinātņu maģistrante, TNS Latvia projektu vadītāja

Fakta anatomija jeb kas patiesībā sēž zem Ziemassvētku eglītes?
Aija Dementjeva, sociālo zinātņu maģistre, TNS Latvia projektu vadītāja

Latvijas mediju vide pirms un pēc iestāšanās ES
Mārtiņš Traubergs, sociālo zinātņu maģistrs, TNS Latvia mediju pētījumu projektu direktors

Patērētāja iesaistīšana produkta virzībā tirgū
Māra Tauriņa, sociālo zinātņu maģistre, TNS Latvia vecākā projektu direktore

Zīmola snieguma uzlabošanas izpēte ar Brand Performance Optimisation (BPO)
Ilva Pudule, sociālo zinātņu maģistre, TNS Latvia vecākā projektu direktore

TNS Latvia arī turpmāk sniegs informāciju par pētījumu nozares jaunumiem un niansēm, gan rīkojot konferences, gan uzstājoties ar prezentācijām dažādos mārketinga pasākumos. Jo pētījumi ir mūsu darbs, informācija – mērķis.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv