Vairāk nekā trešā daļa Latvijas iedzīvotāju saticību uzskata par būtiskāko vērtību attiecībās starp vīrieti un sievieti. Šādus datus uzrādamediju, tirgus un sociālo pētījmu aģentūras TNS Latvia 2008.gada janvārī veiktais pētījums.

Saticība, uzticība un mīlestība – sievietes un vīrieša attiecību galvenās vērtības

Pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas iedzīvotāji par vissvarīgākajām vērtībām attiecībās starp vīrieti un sievieti uzskata saticību, savstarpējo sapratni (34 %), uzticību (27 %) un mīlestību (17 %). Salīdzinot ar pagājušo gadu var secināt, ka sievietes un vīrieša attiecību galvenās vērtības nav mainījušās, jo līdzīgi arī 2007.gadā respondenti kā būtiskākās minēja savstarpējo sapratni (36 %), uzticību (32 %) un mīlestību (16 %).

Saticību kā svarīgāko lietu savstarpējās attiecībās salīdzinoši biežāk ir minējuši respondenti 45 – 54 gadu vecumā, cittautieši, respondenti, kuriem nav personīgo ienākumu, respondenti, kas ģimenē dzīvo divatā, precējušies vai dzīvo kopā ar partneri, Rīgā dzīvojošie, mājsaimnieces, tāpat arī bezdarbnieki un respondenti ar nepabeigtu augstāko izglītību.

Uzticību biežāk minējuši šādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāji – latvieši, iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem (virs 300 latiem), Kurzemē un Zemgalē dzīvojošie, uzņēmēji un pašnodarbinātās personas, arī respondenti ar pamata izglītību.

Savukārt mīlestību kā svarīgāko lietu sievietes un vīrieša savstarpējās attiecībās biežāk minējuši vīrieši, respondenti ar ienākumiem līdz 100 latiem, 5 un vairāk cilvēku ģimenēs dzīvojošie, neprecējušies, kurzemnieki, respondenti ar sākumskolas un pamata izglītību, tāpat skolēni un studenti.

Jaukākās dāvanas – mīļi vārdi, ziedi un bērna piedzimšana

Nedaudz vairāk kā desmitā daļa no respondentiem, domājot par jaukākajām dāvanām, ko ir saņēmuši no mīļajiem cilvēkiem, minēja uzmanību, mīļus vārdus (12 %), tāpat ziedus (11 %), bērna piedzimšanu (10 %). Nedaudz retāk, kā jaukākās saņemtās dāvanas tiek minētas rotaslietas (7 %) un mīlestība, mīļums (7 %).

Uzmanību un mīļus vārdus kā jaukāko dāvanu visbiežāk minējuši respondenti ar vidējiem personīgajiem ienākumiem (101 – 150 lati), Pierīgā dzīvojošie, tāpat respondenti ar sākumskolas izglītību. Ziedus kā jaukāko dāvanu ievērojami biežāk minējušas sievietes, latvieši, ārpus Rīgas dzīvojošie. Savukārt, bērna piedzimšana kā jaukāka dāvana ir respondentiem ar augstiem ienākumiem (virs 300 latiem), respondentiem, kuri ir precējušies, dzīvo kopā ar partneri, dzīvo Vidzemē un Latgalē,  kā arī mājsaimniecēm un respondentiem ar vidējo izglītību.

TNS Latvia internal projektu vadītāja Dace Zolberga norāda, ka arī 2007.gadā kā trīs jaukākās dāvanas tika minētas uzmanība, mīļi vārdi (13 %), bērni, bērna piedzimšana (12 %) un ziedi (11 %).

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir atzinušies mīlestībā

70 % no Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem pēdējā gada laikā ir kādam atzinušies mīlestībā  – no tiem lielākā daļa mīlestībā atzinās nedēļas laikā pirms pētījuma veikšanas (28 %) vai pētījuma veikšanas dienā (24 %). Tomēr katrs ceturtais respondents vai nu neatcerējās, kad pēdējo reizi kādam teicis, ka viņu mīl, vai nu nav atzinies mīlestībā vispār, vai arī nevēlējās atbildēt uz šo jautājumu.

Jāatzīst, ka, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies respondentu skaits, kas ir atzinušies mīlestībā – pagājušajā gadā 79 % no respondentiem minēja, ka ir atzinušies kādam mīlestībā (attiecīgi 28 % – pēdējās dienas laikā, 31 % – pēdējās nedēļas laikā, 12 % – pēdējā mēneša laikā).

Mīlestībā pēdējās dienas laikā biežāk atzinušās ir sievietes, cittautieši, respondenti ar ienākumiem virs 300 latiem, latgalieši, kā arī tie, kas dzīvo 5 un vairāk cilvēku ģimenē. Savukārt pēdējās nedēļas laikā biežāk kādam ir atzinušies mīlestībā respondenti 15 – 34 gadu vecumā, latvieši, neprecējušies, Pierīgā dzīvojošie, kā arī respondenti ar nepabeigtu augstāko vai augstāko izglītību. Tie, kas nav atzinušies mīlestībā vispār, vai neatceras atzīšanos mīlestībā, biežāk ir vīrieši, respondenti vecumā no 45 līdz 54 gadiem, ārpus Rīgas dzīvojošie, ar sākumskolas izglītību, kā arī pensionāri un bezdarbnieki.

Mīļos cilvēkus iepriecinām ar dāvanām, labiem vārdiem, smaidu un labestību

Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji sev mīļos cilvēkus iepriecina dāvinot dāvanas (29 %). Nedaudz mazāk (26 %) iepriecina savus mīļos ar smaidu, labu uzvedību un labestību. Tāpat mīļie cilvēki tiek iepriecināti, pagatavojot brokastis, vakariņas (10 %), sagādājot kādu pārsteigumu (8 %) vai dāvinot ziedus (6 %).

Mīļos cilvēkus, dāvinot dāvanas, biežāk iepriecina latvieši, respondenti, kuru ģimenes lielums ir 5 un vairāk cilvēki, kas dzīvo ārpus Rīgas, īpaši Vidzemē. Savukārt uzmanību un mīļus vārdus kā jaukāko dāvanu salīdzinoši biežāk minējuši respondenti vecumā 55 – 74 gadi, cittautieši, respondenti, kas dzīvo vieni paši, kas ir precējušies, bet nedzīvo kopā ar partneri, tie, kuri ir šķīrušies un atraitņi. Turpretī maltīti sev mīļajiem cilvēkiem pārsvarā pagatavo sievietes, latvieši, iedzīvotāji ar zemiem personīgajiem ienākumiem (līdz 100 latiem), kā arī  lauku ciematos vai laukos, Pierīgā un Latgalē dzīvojošie.

Par aptauju

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia aptauju veica laikā no 2008.gada 23. līdz 29.janvārim, visā Latvijā aptaujājot 508 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv