Latvijas Reklāmas asociācija un mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi Latvijas mediju reklāmas tirgus rezultātus par 2007. gadu.

LRA valdes locekle Ingrīda Krīgere-Lāce informēja, ka 2007. gada Latvijas mediju reklāmas tirgus apjoms pieaudzis par 24 %, salīdzinot ar 2006. gadu, un pašlaik sastāda 93,94 miljonus latu. Mediju reklāmas tirgus pieaugums ir saglabājis savu attīstības tempu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad attiecībā pret 2005. gadu 2006. gada reklāmas pieaugums bija 24,8 %. Lielākais mediju reklāmas apjoma pieaugums vērojams internetā, kas ir 81 %, otrs lielākais pieaugums ir bijis žurnālu kategorijai, kas sasniedzis 45 %, trešais lielākais pieaugums ir vides reklāmai – 24 %.

Avots: LRA

No kopējā mediju reklāmas apjoma vislielāko daļu sastāda TV, kas aizņem 34,9 % no Latvijas mediju tirgus, avīzes aizņem 22 % un žurnāli 17.3 % no kopējā tirgus.

Kaspars Ulsts, LRA JIC vadītājs izteica viedokli, ka kopējo 24 % mediju reklāmas tirgus pieaugumu Latvijā nodrošināja – jaunu reklāmdevēju ienākšana tirgū 2 % , esošo reklāmdevēju reklāmas apjomu pieaugums (cm2, min, kontaktu skaits) 3 % un 19 % – mediju cenu inflācija.

Secinot pēc LRA un mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia datiem, Ginta Krivma, TNS Latvia valdes priekšsēdētāja stāsta, ka apskatot reklāmas tirgus izaugsmi Baltijas kontekstā, jāatzīmē, ka 2007.gadā Igaunijai bijusi vislielākā izaugsme +29 % salīdzinot ar 2006.gadu. Savukārt Latvijai tie bijuši +24 %, bet Lietuvas izaugsme 2007.gadā bijusi jūtami mazāka +15,6 %. Tādējādi Baltijas reklāmas tirgus kopumā vidēji pieaudzis par 23 %.

                                    Reklāmas tirgus izaugsme Baltijā, (neto, milj. EUR)

Avots: TNS Latvia, TNS Gallup, TNS Emor, Adex, 2007; LRA

                                    Mediju reklāmas investīcijas uz vienu iedzīvotāju (EUR) Baltija 2007

Avots: TNS Latvia, TNS Gallup, TNS Emor, Adex, 2007; LRA

Analizējot šo izaugsmi pēc investīcijas uz vienu iedzīvotāju, Latvija ar LVL 41 (EUR 59) ir nedaudz virs Baltijas vidējā līmeņa, jo Lietuvā šīs investīcijas ir EUR 43 uz vienu iedzīvotāju, bet Igaunijā – EUR 85.

                                    Reklāmas tirgus attiecība pret iekšzemes kopproduktu Baltija 2007

Avots: TNS Latvia, TNS Gallup, TNS Emor, Adex, 2007; LRA

Analizējot reklāmas tirgus attiecību pret iekšzemes kopproduktu, redzam, ka arī šeit Latvija ir virs Baltijas vidējā līmeņa ar 0,75 %, kamēr attiecīgi Lietuvā šis rādītājs ir 0,51 %, bet Igaunijā – 0,80 %.

2007.gadā jau tradicionāli reklamētākā nozare bija mobilie sakari, savukārt otrajā vietā ierindojas finansu nozare. Trešajā vietā, pakāpjoties par 1 pozīciju kopš 2006.gada, ir automobiļu nozare. Par trijām pozīcijām no 7. uz 4.vietu reklamētāko nozaru topā ir pakāpusies izklaides pasākumu nozare. 5.vietā – mājsaimniecības preču nozare.

Lielāko reklāmdevēju tops ir saglabājies gandrīz nemainīgs kā 2006.gadā. Tradicionāli 1.vietā ir ierindojies Procter&Gamble ar Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Gillette, Pampers, Blend-a-med kā reklamētākajiem zīmolie. 2.vietā – Tele2 un 3.vietā – LMT. 4.vietu ieņem Unilever, kas salīdzinot ar 2006.gadu ir pakāpies pat par 6 pozīcijām. 5.lielākais reklāmdevējs tāpat kā 2006.gadā bija Reckitt Benckiser ar tādiem reklamētākajiem zīmoliem kā Vanish, Calgonit, Cillit, Calgon, Air Wick.

2007.gada reklamētāko zīmolu topa pirmo vietu tāpat kā 2006.gadā ir saglabājusi „Zelta Zivtiņa”. Tai seko toppa lielākais jaunums – zīmols „Maxima”, kas no 11.vietas 2006.gadā ir pakāpies uz 2.vietu pērn. 3.vietā ir ierindojies Tele2 zīmols, kas 2006.gadā ieņēma vien 5.pozīciju. 4.vietā nemainīgi – O karte, savukārt reklamētāko zīmolu TOP5 noslēdz Coca- cola, kas salīdzinot ar 2006.gadu pakāpusies par 3 pozīcijām.

Rietumeiropā 2007.gadā tika novērota diezgan pieticīga reklāmas izaugsme, salīdzinājumā ar 2006.gadu. Lielākā daļa no šīm valstīm, izņemot Spāniju, piedzīvoja neapmierinošu IKP pieaugumu. Arī Ziemeļeiropā un Austrumeiropā vērojams tempu samazinājums, izņemot Somijā, kur tika saglabāts IKP pieaugums, un arī Polijā, kur ekonomika pārsniedza visas prognozes.

Aivars Rudzinskis Izdevniecības „Lilit” valdes priekšsēdētājs norāda vairākus žurnālu segmenta panākumu iemeslus – precīzas un maksātspējīgas auditorijas, iznākuši jauni izdevumi, augošas tirāžas un auditorijas, mūsdienām atbilstoša saturiskā kvalitāte. A. Rudzinskis uzsver, ka galvenie nosacījumi reklāmas apjoma pieaugumam mediju grupā ir inovācijas saturā, formātā, mārketingā, kā arī pārdošanā. Inovācijas ir vērojamas skaidrā mērķa grupas pozicionējumā, kā arī korektas cenu politikas ievērošana presē.

Baiba Zūzena, SIA „TV3” ģenerāldirektore uzskata, ka TV reklāmas apjomam ir stabila tirgus līdera pozīcija ar 34,9 % no kopējā mediju reklāmas tirgus. Lielākās TV reklāmas kategorijas ir kosmētika un higiēnas preces, telekomunikācijas un elektronika, bizness, finanses un nekustamais īpašuma. B. Zūzena uzsver, ka pašlaik TV reklāmas galvenās tendences ir radoši un integrēti risinājumi, jauni TV kanāli un precīzi definētas mērķauditorijas.

Everita Ušacka, SIA „ Clear Channel Latviadirektore stāsta, ka vides reklāma 2007.gadā ir uzrādījusi labus, stabilus izaugsmes rādītājus. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, kad vides reklāmas pieaugumu veicināja jaunu formātu parādīšanās (reklāmas uz autobusiem, mobilā reklāma, reklāma uz brandmūriem un būvniecības sietiem) un reklāmas nodevas maksājumu pieaugums, tad 2007.gadā mēs redzam pieaugumu tempu, kuru varam salīdzināt ar iepriekšēja gada bāzes rādītājiem. Pieauguma pamatā galvenokārt ir pieprasījuma pēc vides reklāmas palielināšanās, tikai par sekundāru faktoru var uzskatīt cenu pieaugumu. Piemēram, Clear Channel reklāmas izvietošanas kapacitāte 2007.gadā sasniedz 87 %. Svarīgs faktors ir vides reklāmas pieaugošā proporcija kopējā mediju tirgus ”pīrāgā”, ja 2005.gadā tie bija tikai 5,5 % tad 2007.gadā tie ir 8,6 %. Salīdzinot ar Eiropas valstu vidējiem radītājiem vides reklāmai, Latvijā tie ir virs vidējā rādītāja.

LRA prezidents Andris Blaka izteica prognozi, ka arī 2008. gadā mediju reklāmas tirgus pieaugums būs virs 20 %. Latvijas mediju reklāmas tirgus ir pievilcīgs ārvalstu investoriem sava attīstības tempa dēļ. Latvijā pastāv plašas iespējas netradicionālās reklāmas attīstībai.

Prezentācijas kopsavilkumu par 2007. gada mediju reklāmas tirgu gan kopumā, gan dažādās mediju grupās, par reklamētākajām nozarēm un zīmoliem, par lielākajiem reklāmdevējiem, kā arī reklāmas tirgus attīstības tendencēm Baltijā un Eiropā Jūs varat aplūkot ŠEIT.

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv

Inese Vēvere
Reklāmu reģistra vadītāja
t 67 096 300
e inese.vevere@tns.lv

Ingrīda Krīgere
LRA valdes locekle
t 67 325 532
e ingrida@lra.lv