Kā parāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2008.gada martā veiktais pētījums, četrām piektdaļām Latvijas iedzīvotāju (84  %) vecumā no 15 līdz 74 gadiem patīk 1.aprīļa izjokošanas – gan kādu izjokojot, gan arī tad, ja paši tiek izjokoti.

Ievērojami lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju attieksme pret 1.aprīli jeb Joku dienu ir pozitīva. 49  % no aptaujātajiem šī diena sevišķi patīk, ja izdodas kādu izjokot. TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja Dace Zolberga norāda, ka priecē tas, ka mākam pasmieties ne tikai par citiem, bet arī par sevi, jo 35% iedzīvotāji pret izjokošanu attiecas pozitīvi arī tad, ja citi izjoko.

Taču desmitajai daļai Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlis – izjokošanas diena – nepatīk, jo tā sabojā garastāvokli. Savukārt 6  % aptaujāto joki nepatīk vispār, tāpēc arī attieksme pret izjokošanu ir negatīva.

Skatoties pēc demogrāfijas rādītājiem, var redzēt, ka 1.aprīļa izjokošana sevišķi patīk tādu sociāli demogrāfisko grupu pārstāvjiem, kā studentiem, bezdarbniekiem, neprecētajiem respondentiem, respondentiem, kas dzīvo 4 un vairāk cilvēku ģimenē, tāpat arī vidzemniekiem un kurzemniekiem.

Savukārt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumu rezultātiem, redzams, ka nav notikušas būtiskas izmaiņas Latvijas iedzīvotāju attieksmē pret 1.aprīļa izjokošanu.

Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju 1.aprīlī (joku dienā) viens no uzdevumiem ir kādu izjokot (55  %), mazliet vairāk nekā desmitajai daļai – izvairīties no izjokošanas (13  %). Savukārt 28  % aptaujāto norādījuši, ka šajā dienā viņiem nav nekādā īpaša uzdevuma.

Arī 1.aprīļa izjokošanā līdzīgi kā citos svētkos var novērot etniskās atšķirības. Latvieši biežāk nekā cittautieši par Joku dienas uzdevumu sev izvirza izjokot kādu, savukārt cittautiešiem ievērojami biežāk šajā dienā nav nekāda īpaša uzdevuma.

Ja salīdzina ar iepriekšējā gada rezultātiem, tad var redzēt, ka nedaudz ir pieaudzis to Latvijas iedzīvotāju skaits, kas par savu 1.aprīļa uzdevumu ir izvirzījuši izjokot kādu citu. Bet samazinājies to cilvēku skaits, kam 1.aprīlī nav nekāda uzdevuma. Attiecīgi 2007.gadā 46  % no aptaujātajiem 1.aprīlī vēlējās kādu izjokot, bet 39  % no aptaujātajiem nebija nekāda īpaša uzdevuma.

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2008.gada 5. marta līdz 11.martam visā Latvijā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv