Diskriminācijas veidi, pamatojoties uz vecumu un invaliditāti, tiek uzskatīti par visizplatītākajiem valstī, un to atzīst lielāka daļa cilvēku Latvijā. Šādus rezultātus sniedz Eirobarometra pētījums, kuru veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social, Latvijā šo pētījumu veic mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia.

Latvijas pilsoņu vērtējums par diskrimināciju valstī ievērojami atšķiras no vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Ja salīdzina ar vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā, procentuāli mazāks skaits cilvēku Latvijā uzskata, ka ir izplatīta diskriminācija, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, etnisko izcelsmi un, jo retāk – uz reliģiju vai ticību.

15 % Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka 12 mēnešu laikā viņi ir izjutuši diskrimināciju vai jutušies aizskarti vismaz dēļ viena no minētajiem iemesliem. Šāda situācija ir ļoti līdzīga situācijai Eiropas Savienībā kopumā. Visbiežāk minētais diskriminācijas veids Latvijā ir saistībā ar vecumu – aptaujas dalībnieki to ir minējuši nedaudz biežāk nekā aptaujātie Eiropā. Latvijā gandrīz neviens aptaujātais nav minējis, ka ir izjutis diskrimināciju, pamatojoties uz reliģiju/ticību vai seksuālo orientāciju.

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja Inta Priedola norāda, ka Latvijā ievērojami vairāk ir tādu cilvēku, kas uzskata, ka centieni apkarot diskrimināciju valstī ir nepietiekami, – gandrīz divreiz vairāk, salīdzinot ar iedzīvotājiem, kuri ir pretējās domās. Salīdzinot ar vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā, Latvijā biežāk tiek uzskatīts, ka šobrīd centieni apkarot visus diskriminācijas veidus nav pietiekami. Visbiežāk jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem ir tie, kas uzskata, ka Latvijā šobrīd centieni apkarot visus diskriminācijas veidus nav pietiekami. Tāpat kā Eiropas Savienībā arī Latvijā sievietes biežāk nekā vīrieši uzskata, ka centieni nav pietiekami.

Salīdzinot ar eiropiešiem, Latvijas pilsoņu vidū procentuāli vairāk ir cilvēku, kuri nezina, kādas ir viņu tiesības, kļūstot par diskriminācijas vai aizskaršanas upuri – lielākā daļa iedzīvotāju nav informēti. Savukārt, tikai trešā daļa aptaujāto atzinuši, ka ir informēti par savām tiesībām. Par savām tiesībām diskriminācijas gadījumā retāk ir informēti iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem.

Par pētījumu

Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social aptauju veica no 2008.gada 22.februāra līdz 18.martam , aptaujājot 26746 Eiropas Savienības pilsoņus 27 dalībvalstīs.
Latvijā aptauju veica mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia , aptaujājot 1004 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv