Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi regulārā patēriņa pētījuma TNS AtlasTM   2008. gada rudens perioda rezultātus.

2008. gada rudens periodā regulārā patēriņa pētījuma TNS AtlasTM ietvaros tika iegūta informācija par dažādām ar patēriņu saistītām tēmām – sākot ar Latvijas iedzīvotāju ieradumiem attiecībā uz dažādu produktu (pārtikas, sadzīves preču u.tml.) patēriņu un beidzot ar aptaujāto šī brīža finanšu situācijas novērtējumu. Pētījuma rezultāti sniedz ieskatu arī vispārīgās tēmās, kas saistītas ar iedzīvotāju patēriņa ieradumiem, piemēram, tirdzniecības vietu apmeklēšanas ieradumi, atvaļinājuma pavadīšanas veidi u.c. Tāpat arī tika noskaidrota vairāk nekā 1300 zīmolu atpazīstamība, lietošana un iedzīvotāju attieksme pret tiem.

Materiālās situācijas novērtējums un attīstības prognozes

Līdzīgi kā 2008. gada pavasara periodā ar rudens periodā pētījuma TNS AtlasTM ietvaros tika iegūta informācija par Latvijas iedzīvotāju materiālās situācijas novērtējumu un tās attīstības prognozēm tuvākā nākotnē. Saskaņā ar iegūtajiem rezultātiem 12 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem vērtē savu finansiālo situāciju kā labu, savukārt, gandrīz 2/3 jeb 58 % respondentu uzskata, ka viņu patreizējā finansiālā situācija ir apmierinoša, bet 28 % respondentu uzskata, ka šobrīd viņu finansiālā situācija ir slikta. Salīdzinot materiālās situācijas novērtējumu pavasarī un rudenī, jāsaka, ka situācija ir saglabājusies stabila, jo kā labu savu materiālo situāciju pavasarī vērtēja 13 % aptaujāto, kas ir tikai par 1 procentu punktu vairāk nekā rudens periodā, bet kā sliktu 25 %, kas ir par 3 procentu punktiem mazāk nekā rudens periodā.

Neapšaubāmi, ka gan Latvijas iedzīvotājus, gan uzņēmējus interesē ne tikai patreizējā situācija, bet arī nākotnes prognozes, tādēļ pētījuma TNS AtlasTM ietvaros aptaujas dalībniekiem tika lūgts novērtēt, kā viņuprāt attīstīsies viņu ģimenes materiālais stāvoklis tuvāko 2 gadu laikā. Saskaņā ar jaunākā pētījuma rezultātiem 33 % aptaujāto uzskata, ka viņu ģimenes materiālais stāvoklis tuvāko divu gadu laikā uzlabosies un nedaudz vairāk jeb 38 % domā, ka situācija nemainīsies, savukārt, finanšu situācijas pasliktināšanos tuvāko divu gadu laikā prognozē 27 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Ja salīdzinām Latvijas iedzīvotāju izteiktās prognozes pavasarī un rudenī, tad jāsecina, ka iedzīvotāji kļuvuši pesimistiskāki attiecībā uz nākotni, tomēr pozitīvi jāvērtē fakts, ka 1/3 daļa iedzīvotāju joprojām ir optimistiski noskaņoti.

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia patēriņa pētījumu TNS AtlasTM , Rudens 2008 veikca laika periodā no 2008. gada 4. augusta līdz 2008. gada 26. oktobrim. Aptaujas anketas visā Latvijā aizpildīja 1171 respondents – pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t  67 096 300 
e laura.brica@tns.lv