Kā liecina jaunākais Lietuvas mediju un tirgus pētījumu aģentūras TNS Gallup veiktais radio auditorijas pētījums Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Rudens 2008, tad 2008. gada rudenī pēc kopējās nedēļas auditorijas rādītājiem mērķa grupā Lietuvas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem pirmo vietu starp pētījumā iekļautajām radiostacijām ieņem LR1, kuru Lietuvā kopumā vismaz reizi nedēļā ir klausījušies 32,2% iedzīvotāju. Otro vietu ieņem Lietus (31,9%), kam seko M-1 (30,8%).

Lietuvas radiostaciju kopējās nedēļas un dienas auditoriju (%) rādītāju salīdzinājums 2008.gada rudenī


Dati: TNS Gallup

Radio klausīšanās laika sadalījums (share %) Lietuvā 2008.gada rudenī


Dati: TNS Gallup

Radio klausīšanās laika sadalījums (share %) Viļņā 2008.gada rudenī


Dati: TNS Gallup

Par pētījumu

Lietuvā TNS Gallup radio auditorijas pētījumu Nacionālais Mediju Pētījums: Radio, Rudens 2008 veica laika posmā no 2008.gada 1.septembra līdz 2008.gada 30.novembrim. Šajā periodā radio dienasgrāmatas visā Lietuvā aizpildīja 2630 pastāvīgie Lietuvas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Izlase ir reprezentatīva visam Lietuvas iedzīvotāju ģenerālajam kopumam vecuma grupā 12-74 gadi (2 791 450 cilvēku).

Kontakti

TNS Gallup
www.tns-gallup.lt
info@tns-gallup.lt