Vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju sev mīļos cilvēkus iepriecina dāvinot dāvanas. Šādus datus uzrāda mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia 2009.gada janvārī un februārī veiktais pētījums.

Mīļos cilvēkus iepriecinām ar dāvanām, lutinot un izrādot uzmanību

Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji sev mīļos cilvēkus iepriecina dāvinot dāvanas (28 %). Savukārt piektā daļa Latvijas iedzīvotāju (21 %) iepriecina savus mīļos apskaujot, samīļojot un lutinot. Tāpat mīļie cilvēki tiek iepriecināti izrādot rūpes, uzmanību (13 %), sagādājot kādu pārsteigumu (12 %) vai pagatavojot maltīti (10 %).

Mīļoto cilvēku iepriecināšanas veids
Sakiet, lūdzu, kādā veidā Jūs mēdzat iepriecināt tos cilvēkus, kurus mīlat?

Bāze: visi respondenti, n=1000
Vairākatbilžu jautājums, % summa >100. Attēlotas atbildes, kuras snieguši vismaz 5 respondenti. Grūti pateikt, N/A nav attēlots.
Dati: TNS Latvia

Mīļos cilvēkus, dāvinot dāvanas, biežāk iepriecina latvieši, jaunieši, tie, kuriem personīgie ienākumi ir virs 300 latiem, kā arī respondenti ar sākumskolas vai pamata izglītību. Turpretī apskaujot un lutinot sev mīļos cilvēkus biežāk iepriecina iedzīvotāji, kuri dzīvo 5 un vairāk cilvēku ģimenē, neprecētie, kā arī laukos dzīvojošie respondenti.

Saticība, uzticība un mīlestība – sievietes un vīrieša attiecību galvenās vērtības

Pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas iedzīvotāji par vissvarīgākajām vērtībām attiecībās starp vīrieti un sievieti uzskata saticību, savstarpējo sapratni (36 %), uzticību (23 %) un mīlestību (20 %).

Saticību kā svarīgāko lietu savstarpējās attiecībās, salīdzinoši biežāk ir minējuši iedzīvotāji 45 – 59 gadu vecumā, latvieši, precētie respondenti, vidzemnieki, algotie darbinieki, bezdarbnieki, kā arī iedzīvotāji ar vidējo speciālo un augstāko izglītību. Uzticību biežāk minējuši jaunieši, iedzīvotāji ar personīgajiem ienākumiem līdz 100 latiem, Latgalē un Zemgalē dzīvojošie, kā arī studenti un skolnieki. Savukārt mīlestību kā svarīgāko lietu sievietes un vīrieša savstarpējās attiecībās biežāk minējuši vīrieši, jauni cilvēki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, iedzīvotāji, kas dzīvo 5 un vairāk cilvēku ģimenēs, neprecētie respondenti, kurzemnieki, kā arī respondenti ar sākumskolas un pamata izglītību.

Jaukākās dāvanas – mīļi vārdi, mīļums un bērna piedzimšana

Piektā daļa Latvijas iedzīvotāju par jaukāko dāvanu, ko saņēmuši no tuvajiem cilvēkiem, ir minējuši uzmanību un mīļus vārdus (21 %) un mīlestību (19 %). Kā nākamā jaukākā dāvana, ko ir saņēmuši no mīļiem cilvēkiem, tiek minēta bērnu piedzimšana (15 %). Tāpat kā jaukākās saņemtās dāvanas tiek minēti ziedi (5 %) un ceļojumi, atpūtas braucieni (5 %).

Uzmanību un mīļus vārdus kā jaukāko dāvanu salīdzinoši biežāk minējuši jaunieši, iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 59 gadiem, iedzīvotāji ar personīgajiem ienākumiem no 101 līdz 150 latiem, kā arī tie, kas dzīvo vieni paši. Mīlestību un mīļumu kā visjaukāko dāvanu no mīļajiem cilvēkiem biežāk minējuši jaunieši, iedzīvotāji ar personīgajiem ienākumiem līdz 100 latiem, neprecētie respondenti, respondenti, kuri dzīvo 3 cilvēku ģimenē un kurzemnieki. Savukārt bērna piedzimšana kā jaukāka dāvana ir sievietēm, iedzīvotājiem no 25 līdz 34 gadiem, un tiem, kuri ir precējušies un dzīvo kopā ar partneri.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir atzinušies mīlestībā

Absolūtais vairākums (78 %) Latvijas iedzīvotāji 15 līdz 59 gadu vecumā pēdējā gada laikā ir kādam atzinušies mīlestībā– no tiem lielākā daļa mīlestībā atzinušies nedēļas laikā pirms pētījuma veikšanas (30 %) vai pētījuma veikšanas dienā (30 %). Tomēr katrs piektais respondents neatcerējās, kad pēdējo reizi kādam teicis, ka viņu mīl, nav atzinies mīlestībā vispār, vai arī nevēlējās atbildēt uz šo jautājumu.

TNS Latvia iekšējo projektu vadītāja Dace Zolberga norāda, ka mīlestībā pēdējās dienas laikā atzinušies biežāk iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem, cittautieši, precētie respondenti, Pierīgas un Latgales iedzīvotāji. Savukārt tie, kas nav atzinušies mīlestībā vispār, vai neatceras atzīšanos mīlestībā, biežāk ir vīrieši, respondenti vecumā no 45 līdz 59 gadiem, neprecētie respondenti, kā arī studenti un skolnieki.

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica laikā no 2009.gada 26.janvāra līdz 2.februārim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 1000 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 59 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t   67 096 300  
e laura.brica@tns.lv