Salīdzinājumā ar 2008. gadu darba tirgū ir notikušas būtiskas pārmaiņas.  „Sarežģīti laiki” atklāj darbiniekiem darba devēja īsto seju. Ir darba devēji, kuri novērtē savus darbiniekus un uzskata tos par vērtīgu uzņēmuma resursu un tādi, kuriem darbinieki ir tikai papildus izdevumi, izmaksas. Kādi ir uzņēmumu vadītāju plāni pārciest grūtības – cik daudzi no viņiem grasās taupīt uz cilvēkresursu rēķina un kādā veidā viņi plāno to darīt? Un no kā ir gatavi atteikties darbinieki, lai saglabātu savu darba vietu?

Par spīti apstākļiem, darba devēji konkurē par labākajiem darbiniekiem. Pastāv pat uzskats, ka šis ir labākais laiks, kad uzņēmumiem piesaistīt pašus labākos savas nozares speciālistus. Līdz ar to ir svarīgi zināt potenciālo darbinieku ekspektācijas un, attīstot uzņēmuma tēlu, investēt šajos aspektos, lai piesaistītu un noturētu labākos darbiniekus. Šādas investīcijas ir ieguldījums uzņēmuma nākotnei.

TNS grupas uzņēmumi Latvijā un Igaunijā arī šogad plāno veikt Darbinieku ekspektāciju un lielāko darba devēju tēla pētījumu .

Igaunijā šis pētījums notiks jau ceturto, bet Latvijā – trešo gadu. Latvijā pētījumu veiks TNS Latvia un Igaunijā – TNS Emor.

Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, šogad pētījuma izlases lielums ir nedaudz samazināts. Kā arī, lai atspoguļotu aktuālo situāciju darba tirgū, pētījuma anketai šogad ir pievienoti papildus jautājumi.

Latvijā un Igaunijā anketas būs vienādas, līdz ar to būs iespējama salīdzinoša rezultātu analīze starp abām valstīm.

Mērķa grupa

Pētījumu tāpat kā iepriekš ir plānots veikt divās mērķa grupās:
Þ      Studenti, kuri šogad vai nākamgad absolvēs augstākās mācību iestādes.
Þ      Algotu darbu strādājošie iedzīvotāji vecumā no 18 – 74 gadiem.

Pētījuma metode
Þ      Datorizētās telefonintervijas (CATI) algotu darbu strādājošo vidū.
Þ      Tiešsaistes intervijas (CAWI) studentu vidū.

Studentu pētījums
Pētījums ietvers studentus, kuri šogad vai nākamgad absolvēs augstākās mācību iestādes un iegūs augstāko izglītību:
Þ      Tiesību zinātnēs;
Þ      Ekonomikas, vadības un citās sociālajās zinātnēs;
Þ      Informāciju tehnoloģiju zinātnēs;
Þ      Dabas un tehniskajās zinātnēs.

Pētījumā tiks iekļautas lielākās augstskolas, kurās tiek sagatavoti attiecīgo nozaru speciālisti. Augstskolas tiks atlasītas ņemot vērā arī reģionālo principu un apmācību valodu.

Pētījuma laikā tiks aptaujāti 400 studenti. Pie šāda izlases apjoma rezultātu precizitāte ir  ±4,8 % ar 95 % varbūtības līmeni. Izlase ir reprezentatīva pēdējo kursu studentu kopumam attiecīgajās specialitātēs.

Pētījums tiks veikts tiešsaistes pētījuma ( online survey ) veidā. Tiešsaistes pētījums tiks veikts, izmantojot augstskolu studentu e-pasta sarakstus. Lai uzaicinātu respondentus piedalīties pētījumā, viņiem uz e-pastu tiks nosūtīta saikne uz anketu, kas atrodas uz TNS pētījumu servera. TNS garantē drošu savienojumu laikā, kad tiek aizpildīta anketa, lai nodrošinātu atbilžu konfidencialitāti. Programma novērš iespēju aizpildīt anketu vairākas reizes vienam un tam pašam respondentam.

Izlase tiks veidota proporcionāli to studentu skaitam, kuri studē attiecīgajās specialitātēs dažādās augstskolās.

Strādājošo pētījums

Strādājošo pētījums ietver reprezentatīvu dažādu nozaru un amatu strādājošo iedzīvotāju izlasi vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījuma laikā tiks aptaujāti 400 strādājošie. Pie šāda izlases apjoma rezultātu precizitāte ir  ±4,8 % ar 95 % varbūtības līmeni. Izlase ir reprezentatīva strādājošo kopumam.

Rezultāti

Pētījuma rezultāti tiks iesniegti analītiskas atskaites veidā PowerPoint formātā, ietverot kopsavilkumu un pētījuma rezultātu attēlojumu grafiskā formā. Pētījuma rezultāti tiks salīdzināti ar iepriekšējā gada rezultātiem, identificējot galvenās izmaiņas. Rezultāti tiks sīkāk aplūkot tajās apakšgrupās, kurās tas ir iespējams un, kurās būs vērojamas kādas atšķirības.

Atskaites valoda latviešu. Atskaites tulkojums angļu valodā būs pieejams par papildus samaksu. Pētījuma rezultāti tiks piegādāti elektroniski un vienas krāsainas izdrukas veidā.

Termiņi

Pētījumam var pieteikties līdz 2009. gada 9.aprīlim (līdz Lieldienām).

Pētījuma lauka darbs notiks aprīlī – maijā. Rezultātu atskaite būs pieejama pēc 10. jūnija.

Kontakti
Signe Kaņējeva
Projektu direktore
t: 67096300
e: signe.kanejeva@tns.lv

 

Māra Mileiko
Iekšējo projektu vadītāja
t: 67096300
e: mara.mileiko@tns.lv