Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi jaunākos preses auditorijas pētījuma Nacionālais Mediju Pētījums: Prese rezultātus par 2009. gada pavasara periodu.

Jaunākie preses auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka 2009. gada pavasarī vidēji 95 % aptaujāto respondentu 15 līdz 74 gadu vecumā ir lasījuši vai caurskatījuši vismaz viena pētījumā iekļautā preses izdevuma kādu no pēdējiem 6 numuriem. Salīdzinot ar 2009. gada ziemas periodu, kopējais lasītāju skaits ir palicis nemainīgs.

2009.gada pavsara pētījuma periodā rezultāti tika apkopoti par 276 drukātajiem preses izdevumiem. Pētījumā iekļauto izdevumu skaits, salīdzinot ar 2009. gada ziemas periodu, ir samazinājies par 21 izdevumu, ieskaitot pielikumus. Vairākus drukātos preses izdevumus ir pārtraukts izdot, bet vairāki pielikumi ir integrēti laikrakstos kā rubrikas, vai arī tie vairs nav izņemami no pamatizdevuma.

Aplūkojot drukāto preses izdevumu patēriņu pa grupām, redzams, ka patērētākās preses izdevumu grupas 2009.gada pavasara periodā ir saglabājušās līdzšinējās. Kopumā vislielākais lasītāju īpatsvars joprojām ir reģionālajiem preses izdevumiem (46 %), nedēļas laikrakstiem (43 %) un nedēļas žurnāliem (40 %). Salīdzinot ar 2009. gada ziemas pētījumu, nemainīgs patēriņš ir saglabājies reģionālai presei un mēneša laikrakstiem. Par nebūtiskām lasītāju skaita izmaiņām ir uzskatāmas arī izmaiņas divnedēļu žurnālu, mēneša žurnālu un reklāmas laikrakstu kategorijās, kur starpība, salīdzinot ar iepriekšējo periodu ir 1 procentpunkts. TNS Latvia mediju un patēriņa pētījumu projektu vadītāja Elīna Krūze norāda, ka patēriņa samazinājums laikrakstu pielikumu kategorijā skaidrojams ar diezgan būtisku pielikumu skaita samazinājumu šajā periodā, nevis atsevišķu pielikumu auditorijas samazināšanos.

TNS Latvia preses auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka pavasarī mērķa grupā latvieši lasītāko preses izdevumu TOPā pirmo vietu ieņem nedēļas žurnāls Privātā Dzīve , otrā vietā ierindojas žurnāls Ieva , savukārt trešajā vietā šajā periodā ierindojas žurnāls Ievas Stāsti . Kā jaunpienācējus lasītāko preses izdevumu TOP 10 jāmin nedēļas žurnāls Sestdiena , mēneša žurnāli Ilustrētā Zinātne un Santa , kas šajā periodā attiecīgi ieņem 7.,8., un 9. vietu. Kopumā var secināt, ka mērķa grupā latvieši šajā periodā lasītāko izdevumu TOP 10 ir palielinājies žurnālu īpatsvars.

Mērķa grupā cita tautība lasītāko izdevumu TOP 10 pirmās divas vietas ieņem televīzijas programmas TV televizionnaja programma (kr. val.) un TeleProgramma s djadjei Misei (kr. val.) un krievu valodā rakstošais nedēļas laikraksts Subbota (kr. val.). Salīdzinot ar pētījuma periodu Ziema 2009 , jauni izdevumi TOP 10 lasītāko izdevumu vidū mērķa grupā cita tautība nav nākuši klāt.

Par pētījumu

Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica Nacionālo Mediju Pētījumu: Prese, Pavasaris 2009 laika periodā no 2009.gada 2.februāra līdz 2009.gada 3.maijam. Visā Latvijā ar datorizētās intervijas (CAPI) palīdzību tika aptaujāti 3506 pastāvīgie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv