Korporatīvās reputācijas jautājums Latvijā īpaši aktualizējies finanšu un informācijas komunikāciju un tehnoloģiju nozarēs. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 2009.gada novembrī veica visaptverošu korporatīvās reputācijas izpēti finanšu un informācijas komunikāciju un tehnoloģiju nozarēs. Pētījuma mērķis bija novērtēt, kā globālās ekonomiskās tendences ietekmējušas korporatīvo vidi Latvijā, kāds ir nozaru kopējais korporatīvais sniegums Latvijā, kuriem faktoriem ir nozīmīga ietekme uz nozares korporatīvo reputāciju.

TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījums ir vairāk nekā pievilcības mērījums, tas ir daudzpusīgs reputācijas mērījums, kas sevī ietver kopējās attieksmes pret uzņēmumu, kompetences un pievilcības vērtējumus.

Korporatīvās reputācijas pētījums finanšu nozarē

Nozares kopējā reputācija Latvijā ir ievērojami zemāka nekā vidēji Eiropā. Vidējais reputācijas indekss ir 28 punkti, kas atbilst zemākajiem Eiropas rādītājiem. Korporatīvās reputācijas vērtējums ir vienādi zems gan banku nozarē, gan apdrošināšanas kompāniju vidū.

Finanšu nozarē reputāciju zemāk vērtē mediju pārstāvji. Nedaudz augstāks nozares reputācijas vērtējums ir nozares ekspertu vidū.

Finanšu nozarē vispārējais reputācijas vērtējums ir vidēji labs (2,9 punkti 5 punktu skalā). Tomēr, jāatzīmē, ka vispārējās reputācijas vērtējumā dominē negatīvais vērtējums.

Korporatīvās reputācijas virzītājs finanšu nozarē ir iesaistīto grupu (uzņēmumu pārstāvji, iedzīvotāji, nozares eksperti, mediju pārstāvji) uzticēšanās ilgtermiņā. Turklāt uzticēšanās ir augstāk vērtētais parametrs (3,1 punkts) un vienīgais parametrs, kurā dominē pozitīvais viedoklis – lielākā daļa sabiedrības pārstāvju kopumā uzticas nozaru uzņēmumu ilgtspējībai un attīstībai.

Korporatīvās reputācijas bremzējošais faktors ir  finansiālie panākumi. Finansiālo panākumu vērtējums  ir parametrs, kurā izteikti dominē negatīvais vērtējums.

Korporatīvās reputācijas pētījums informācijas komunikācijas un tehnoloģiju nozarē

Nozares kopējā reputācija Latvijā ir nedaudz augstāka nekā finanšu nozarē, tomēr būtiski zemāka nekā vidēji Eiropā. Vidējais reputācijas indekss ir 32 punkti, kas ir nozīmīgi zem vidējā Eiropas rādītāja (51).

Nozarē reputāciju zemāk vērtē mediju pārstāvji. Augstāks nozares reputācijas vērtējums ir nozares ekspertu vidū.

Informācijas komunikāciju un tehnoloģiju nozares vispārējais reputācijas vērtējums ir vidēji labs (2,9 punkti). Tomēr, vērtējumā līdzīgi kā finanšu nozarē dominē negatīvais vērtējums. Nozares korporatīvās reputācijas virzītāji ir emocionālie parametri (kopējā attieksme un uzticēšanās). Šajos parametros nozares pārstāvji tiek vērtēti augstāk nekā finanšu nozares pārstāvji.

Uzticēšanās ilgtermiņā vērtējums nozarē ir labs (3,2 punkti), kas nozīme, ka lielākā daļa viedokļu pārstāvju nozares uzņēmumiem kopumā uzticas.

Salīdzinājumā ar finanšu nozari, informācijas komunikāciju un tehnoloģiju nozares pārstāvju finansiālo panākumu vērtējums ir augstāks (3,0) – finansiālie panākumi tiek vērtēti labi.

Korporatīvās reputācijas bremzētājs nozarē ir produktu un pakalpojumu kvalitāte. Tas ir parametrs, kurā izteikti dominē negatīvais vērtējums – nozīmīga daļa viedokļu pārstāvju uzskata, ka pakalpojumu kvalitāte nozarē ir vidēja vai zema.

TNS Latvia vecākā projektu vadītāja Inta Priedola norāda, ka finanšu nozarē korporatīvo reputāciju būtiski ietekmē globālās ekonomiskās izmaiņas – finansiālie skandāli, izmaiņas kreditēšanā, dažādi nepopulāri lēmumi, kuri nozares pārstāvjiem šobrīd ir jāpieņem. Tehnoloģiju nozarē korporatīvo reputāciju būtiski ietekmē saasinātā konkurences situācija – „cenu kari”, solījumu nepildīšana utt. Uzticēšanās ilgtermiņā ir korporatīvās reputācijas balsts – stabilitāte un kompetence ir tas, kas šobrīd uzņēmumiem palīdzēs noturēt savus klientus. Šī brīža apstākļos nedrīkst aizmirst par produktu un pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojumu kvalitāte, nepildīti solījumi, novārtā atstāti klienti ir tas, kas apdraud korporatīvo reputāciju, kas agrāk vai vēlāk  novedīs pie klientu zaudēšanas.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv