Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi TV reklāmas apjomu par 2009. gada decembri. TNS Latvia Reklāmu reģistrs decembrī televīzijā ir reģistrējis 76 127 reklāmas un 22 989 sponsorreklāmas gadījumus. Salīdzinot ar attiecīgo laika periodu 2008. gadā, TV reklāmu skaits ir pieaudzis par 11 %, savukārt sponsorreklāmu skaits ir sarucis par 7 %.

TNS Latvia Reklāmu reģistra klientu atbalsta vadītājs Oskars Rumpēters norāda, ka jau kopš 2009. gada jūlija bija novērojama tendence mazināties TV reklāmu skaita kritumam, tomēr decembra straujais reklāmu skaita pieaugums ir pārsteidzošs. Decembris ir vienīgais mēnesis 2009. gadā, kad reklāmu skaits ir bijis lielāks nekā attiecīgā 2008. gada mēnesī.

2009. gada decembrī, salīdzinot ar 2008. gada decembri, neierasti – lielākais reklāmu skaita pieaugums ir bijis nakts stundās no plkst. 0:00 līdz 7:00, kad izvietoto reklāmu skaits palielinājies par 27 %. Salīdzinot šos laika periodus, redzams, ka reklāmu skaits ir pieaudzis visās laika joslās.

Tuvāk analizējot TV reklāmu izvietojumu diennakts laikā, ir redzams, ka lielākā daļa reklāmu, joprojām ir tikušas izvietotas dienas laikā no plkst. 9:00 līdz 18:00. Šajā laikā noraidītas gandrīz puse visu reklāmu jeb 46,6 %. Salīdzinot ar novembri, reklāmu īpatsvara sadalījumā starp dažādām diennakts laika joslām redzams, ka arī decembrī, tāpat kā iepriekšējā mēnesī tomēr dienas laikā izvietoto reklāmu skaits ir piedzīvojis ievērojamu kritumu – par 2,2 procentpunktiem, par labu Prime Time (18.00-24.00), kurā izvietoto reklāmu skaits ir palielinājies par 1,5 procentpunktiem, sasniedzot 42,3 %. Naktī raidīto reklāmu īpatsvars ir pieaudzis par 0,6 procentpunktiem un sasniedz 4,5 % no visu diennaktī noraidīto reklāmu skaita.

No TOP 10 visbiežāk reklamētajām nozarēm 2009. gada decembrī, salīdzinot ar šo mēnesi 2008. gadā, 8 nozarēs ir novērojams reklāmu skaita pieaugums un tikai 2 – kritums. Visbiežāk TV reklamētā nozare 2009. gada decembrī bija mobilie sakari, kurā novērojams neliels reklāmu skaita pieaugums – par 5 % salīdzinot ar 2008. gada decembri. Otrajā vietā esošajā mazumtirdzniecības nozarē savukārt vērojams reklāmu skaita pieaugums par 49 %. Mājsaimniecības higiēnas preču nozarē novērojams lielākais reklāmu skaita pieaugums – par 59 % salīdzinot ar 2008. gada decembri. Kopumā TOP 10 visbiežāk reklamētās nozares pēc reklāmu skaita 2009. gada decembrī tika reklamētas par 15 % vairāk nekā 2008. gada decembrī.


* Sponsorreklāmas ir visi reklāmdevēju logo, kā arī raidījumu vai filmu reklāma ar atbalstītājiem.

Pētījumā iekļauto mediju izlase

3+, LNT, LTV1, LTV7, PBK, PBMK, RenTV Baltija, TV3, TV5 Rīga, TV6. Lai nodrošinātu datu salīdzināmību, reklāmu skaita aprēķinos nav iekļauti kanāli MTV Latvija un RTR Planeta Baltija , kuros nav veikta reklāmu uzskaite atbilstošos 2008. un 2009. gada periodos.

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veic Reklāmu reģistra pētījumu kopš 1994.gada. Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju par Latvijas reklāmas tirgu kopumā un atsevišķu reklāmdevēju reklāmas aktivitātēm. Šobrīd Reklāmu reģistrā pieejama informācija par 11 TV kanāliem, 20 avīzēm, 60 žurnāliem, 13 radio stacijām, 14 interneta portāliem, 3 vides reklāmas kompānijām.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Briča
Mārketinga vadītāja
t 67 096 300
e laura.brica@tns.lv