Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia sadarbībā ar Latvijas Biznesa Konsultantu Asociāciju 3.jūnijā ielūdza uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājus, kā arī mārketinga speciālistus uz semināru – diskusiju “Mutvārdu slavas (Word of Mouth) ietekme uz zīmolu un uzņēmumu”. Ņemot vērā klientu lielo atsaucību un ieinteresētību apmeklēt šo pasākumu, atkārtots seminārs notiks 17.jūnijā plkst 15:00!

Pēdējā laikā, pieaugot informācijas aprites ātrumam un dažādu saziņas līdzekļu lietošanas plašajai pieejamībai, mainās arī patērētāju un zīmolu attiecības. Attiecībā uz zīmolu izvēli mazinās tradicionālo mediju ietekme uz patērētāju, bet aizvien lielāku nozīmi ieņem pašu patērētāju radītā informācija, tādēļ klientu vai potenciālo klientu komunikāciju par zīmolu nevar neņemt vērā.

Puse Latvijas iedzīvotāju (51 %) pēdējā mēneša laikā savstarpējā komunikācijā ar citiem patērētājiem ir kaut ko dzirdējuši par mobilo sakaru pieslēgumu veidiem, tāpat arī regulāri tiek runāts par citu nozaru zīmoliem.

Seminārā būs iespēja iepazīties ar pētījumu par mutvārdu komunikācijas ietekmi uz zīmolu. Tiks analizēti piemēri par telekomunikāciju, banku un apdrošināšanas nozarēm.

Par šiem un citiem ar patērētāju komunikāciju par zīmolu saistītiem jautājumiem aicinām iepazīties mūsu seminārā “Mutvārdu slavas (Word of Mouth) ietekme uz zīmolu un uzņēmumu”.

■   Semināra norises vieta: TNS Latvia birojs, Rīgā, Kronvalda bulv. 3-2. Atrašanās vieta kartē.
■   Dalība seminārā ir bez maksas un ar iepriekšēju pieteikšanos. Vietu skaits ierobežots!
■   Papildus informācija: Laura Briča (tel. 67096300 vai laura.brica @tns.lv).

Ņemot vērā lielo ieinteresētību apmeklēt TNS Latvia un LBKA organizēto semināru “Mutvārdu slavas (Word of Mouth) ietekme uz zīmolu un uzņēmumu”, uz 3.jūnija semināru šobrīd jau visas vietas ir aizpildītas.
Jums ir iespēja pieteikties uz atkārtotu semināru 17.jūnijā! Lūdzam informēt par savu dalību 17.06. seminārā līdz 2010. gada 16.jūnijam, REĢISTRĒJOTIES ŠEIT!

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:


14:30 – 15:00

Reģistrācija


 


15:00 – 16:00

 MUTVĀRDU SLAVAS IETEKME UZ ZĪMOLU UN UZŅĒMUMU

Dace Zolberga, sociālo zinātņu maģistre, TNS Latvia klientu vadītāja

Prezentācijā tiks aplūkots:
■  Kā uzņēmuma veidotā komunikācija ietekmē patērētāju pausto viedokli par zīmolu?
■  Kuri komunikācijas kanāli visvairāk ietekmē, ko par zīmolu runā patērētāji?
■  Vai uzņēmumam ir nepieciešams sekot līdzi tam, ko par to runā patērētāji? Kā tas ietekmē uzņēmuma esošo klientu noturēšanu un jaunu piesaisti?


 


16:00 – 16:30

Diskusija par mutvārdu slavas ietekmi uz zīmolu un uzņēmumu