Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia 25.maijā ielūdza uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājus, kā arī mārketinga speciālistus uz semināru “Biznesa ārpakalpojumu izmantošana uzņēmumos”.  Ņemot vērā klientu lielo atsaucību un ieinteresētību apmeklēt šo pasākumu, atkārtots seminārs notiks 16.jūnijā plkst 15:00!

Domājot par uzņēmuma resursu efektīvāku izmantošanu, nereti uzņēmuma vadītājam nākas apsvērt lēmumu par kādu uzņēmuma funkciju uzticēšanu citam uzņēmumam vai ārštata darbiniekam kā ārpakalpojumu.

Lielākā daļa (74 %) Latvijas komercuzņēmumi izmanto kādu biznesa ārpakalpojumu veidu, kas liecina par zināmu pieredzi un to, ka uzņēmumi ir jau izdarījuši savu izvēli par biznesa ārpakalpojumu izmantošanu.

Uzņēmumu pieredze un vajadzības pret ārpakalpojumu veidiem atšķiras atkarībā no izmantoto pakalpojumu veida – lielā daļā pakalpojumu izmantošana ir nostabilizējusies, tomēr ir atsevišķi pakalpojumi, kuru loma ir mazinājusies. Šobrīd ārpakalpojumu sniedzējiem nav daudz brīvu nišu tirgus paplašināšanai. Tāpēc uzņēmumu biznesa pakalpojumu sniedzējiem, domājot par savu attīstību, ir svarīgi izprast klientu vajadzības un veidot konkurētspējīgu piedāvājumu.

Semināra būs iespēja iepazīties ar pētījumu par biznesa ārpakalpojumu izmantošanu. Pētījums aptver šādas ārpakalpojumu jomas – FINANSU PROCESU VADĪBA, PERSONĀLA PROCESU VADĪBA, KREDĪTU UZRAUDZĪBA, IT ārpakalpojumi, APDROŠINĀŠANAS BROKERU pakalpojumi, JURIDISKIE JAUTĀJUMI, MĀRKETINGA JAUTĀJUMUI, REKLĀMAS IZVEIDE UN IZVIETOŠANA, SABIEDRISKO ATTIECĪBU UN KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA (PR).

Par šiem un citiem ar ārpakalpojumiem saistītiem jautājumiem aicinām iepazīties seminārā Biznesa ārpakalpojumu izmantošana uzņēmumos.

■   Semināra norises vieta: TNS Latvia birojs, Rīgā, Kronvalda bulv. 3-2. Atrašanās vieta kartē.
■   Dalība seminārā ir bez maksas un ar iepriekšēju pieteikšanos. Vietu skaits ierobežots!
■   Papildus informācija: Laura Briča (tel. 67096300 vai laura.brica @tns.lv ).

Lūdzam informēt par savu dalību seminārā līdz 2010. gada 15.jūnijamREĢISTRĒJOTIES ŠEIT!

 

SEMINĀRA PROGRAMMA:


14:30 – 15:00

Reģistrācija


 


15:10 – 16:00

Biznesa ārpakalpojumu izmantošana uzņēmumos

Inta Priedola, matemātikas zinātņu maģistre, TNS Latvia vecākā klientu vadītāja

Prezentācijā tiks aplūkots:
■  Kāda ir Latvijas uzņēmumu pieredze ārpakalpojumu izmantošanā?
■  Kādas ir aktualitātes uzņēmumu biznesa pakalpojumu izmantošanas apjomā un struktūrā?
■  Kādi ir galvenie aspekti, kas nosaka biznesa ārpakalpojumu sniedzēja izvēli ? Kā veidot veiksmīgu sadarbību uzņēmumu un biznesa pakalpojumu sniedzēju starpā?


 


16:00 – 16:30

Diskusija par biznesa ārpakalpojumu izmantošanu un attīstības iespējām