Kopš 2004. gada TNS Latvia veic sabiedriskās domas pētījumu Eurobarometer . Divas reizes gadā tiek organizēti Standart Eurobarometer pētījumi, kuru mērķis ir novērtēt pilsoņu attieksmi pret ES un tās institūcijām, kā arī ekonomisko situāciju Latvijā. Piecas – sešas reizes gadā tiek veikti Special Eurobarometer pētījumi, kuros ietverti jautājumi par aktuālām tēmām Latvijā un Eiropā: Eiropas Konstitūciju, ES lauksaimniecības politiku, sabiedrības drošību un tieslietu sistēmu, apkārtējās vides aizsardzību, informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, finanšu pakalpojumiem, zinātni un tehnoloģijām, inovācijām, sabiedriskajiem pakalpojumiem, situāciju darbaspēka tirgū, sportu u. tml.

Ar Eirobarametra pētījumiem varat iepazīties šeit:

JAUNĀKIE Eirobarametra pētījuma rezultāti (26.08.2010.)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_fact_lv_en.pdf

STANDART Eirobarametra pētījuma rezltāti
http://ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm

SPECIAL Eirobarametra pētījuma rezltāti
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

FLASH Eirobarametra pētījuma rezltāti
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_en.htm

KVALITATĪVĀ Eirobarametra pētījuma rezltāti
http://ec.europa.eu/public_opinion/quali_en.htm

Kontakti

Inta Priedola
t 67 096 300
e
inta.priedola@tns.lv