Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia sadarbībā ar telekompāniju LNT , raidījumu 900 sekundes , 2010.gada septembrī veica pētījumu, kurā ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem tika lūgti novērtēt visu pašreizējā Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļu līdzšinējo darbību. Rezultāti par Ministru prezidentu liecina, ka Ministru prezidenta Valda Dombrovska atpazīstamība ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 18 līdz 55 gadiem) vidū ir viena no visaugstākajām. Tikai aptuveni 1 % aptaujāto (9 cilvēki no 900) atzīstas, ka nezina šādu cilvēku.

Ministru prezidenta Valda Dombrovska līdzšinējā darba vērtējums

Aptaujātie ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem Ministru prezidenta Valda Dombrovska līdzšinējo darbību kopumā vērtē polāri: 40 % darbību vērtē pozitīvi (9 % – ļoti pozitīvi un 31 % drīzāk pozitīvi), bet 43 % aptaujāto Ministru prezidenta līdzšinējo darbību vērtē negatīvi (23 % drīzāk negatīvi un 20 % ļoti negatīvi). 16 % aptaujāto nav konkrēta viedokļa par politiķa līdzšinējo darbību.

Aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem vidū:

■ Pozitīvi Valda Dombrovska līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē latvieši, ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, Vidzemē un Zemgalē dzīvojošie, kā arī cilvēki no lauku teritorijām un pagastiem.
■ Negatīvi Valda Dombrovska līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē Rīgā dzīvojošie, krievu tautības cilvēki, kā arī ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir krievu valoda.
■ Viedokļa par Valda Dombrovska līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk nav sievietēm, krieviem un Kurzemē dzīvojošajiem.

Aizsardzības ministra un Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa līdzšinējā darba vērtējums

No visiem LR Ministru kabineta locekļiem Aizsardzības ministram un Tieslietu ministra pienākumu izpildītājam Imantam Viesturam Lieģim ir viszemākā atpazīstamība ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 18 līdz 55 gadiem) vidū. Katrs piektais aptaujātais (20 %) atzīstas, ka nezina šādu cilvēku, bet 30 % nav viedokļa par Imanta Viestura Lieģa līdzšinējo darbību.

Trešdaļa (34 %) aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem Aizsardzības ministra un Tieslietu ministra pienākumu izpildītāja Imanta Viestura Lieģa līdzšinējo darbību vērtē negatīvi (20 % – drīzāk negatīvi, 14 % – ļoti negatīvi), bet 17 % līdzšinējo darbību vērtē pozitīvi (1 % – ļoti pozitīvi, 16 % – drīzāk pozitīvi).

Aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem vidū:

■ Pozitīvi Imanta Viestura Lieģa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē latvieši, ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, kā arī Zemgalē dzīvojošie.
■ Negatīvi Imanta Viestura Lieģa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē vīrieši, pašnodarbinātie, krievi, kā arī ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir krievu valoda.
■ Imantu Viesturu Lieģi salīdzinoši biežāk nezina studenti/skolnieki.
■ Viedokļa par Imanta Viestura Lieģa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk nav sievietēm.

Ārlietu ministra Aivja Roņa līdzšinējā darba vērtējums

Salīdzinājumā ar citiem LR Ministru kabineta locekļiem, Ārlietu ministram Aivim Ronim atpazīstamība aptaujāto vidū ir viena no viszemākajām. Ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 18 līdz 55 gadiem) vidū Aivi Roni nezina 16 % aptaujāto, bet 30 % nav viedokļa par viņa līdzšinējo darbību.

Aptaujātie ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem Ārlietu ministra Aivja Roņa līdzšinējo darbību vērtē polāri: 28 % snieguši pozitīvu vērtējumu (3 % – ļoti pozitīvi, 25 % – drīzāk pozitīvi), bet 26 % vērtē negatīvi (18 % – drīzāk negatīvi, 8 % – ļoti negatīvi).

Aptaujāto ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem vidū:

■ Pozitīvi Aivja Roņa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē latvieši, ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu valoda, vīrieši, cilvēki ar augstāko izglītību, ļaudis ar augstākiem ienākumiem (no 301 Ls uz vienu cilvēku ģimenē).
■ Negatīvi Aivja Roņa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk vērtē krievi, kā arī ļaudis, kuru sarunvaloda ģimenē ir krievu valoda.
■ Aivi Roni salīdzinoši biežāk nezina studenti/skolnieki.
■ Viedokļa par Aivja Roņa līdzšinējo darbību salīdzinoši biežāk nav sievietēm.

Par pētījumu

Aptauju tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia veica sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, laikā no 2010.gada 7. septembra līdz 9. septembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 900 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t  67 096 300
e laura.vendele@tns.lv  

 

Dana France
LNT raidījuma 900 sekundes galvenā producente
t 29 101 340
e dana.france@lnt.lv