Pētījums par Latvijas ekonomiski aktīvo uzņēmumu pieredzi apdrošināšanas pakalpojumu izmantošanā liecina, ka vidēji tikai 34 % klientu ir piesaistīti pašlaik izmantotai apdrošināšanas sabiedrībai.

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia regulāri veiktā uzņēmumu pārstāvju aptauja Biznesa Omnibuss liecina par salīdzinoši zemu biznesa klientu pieķeršanos apdrošināšanas sabiedrībām – vidēji tikai trešā daļa klientu (34 %) ir piesaistīti jeb pieķērušies pašreiz izmantotai apdrošināšanas sabiedrībai.

Jāatzīmē, ka, salīdzinot ar 2008.gada Biznesa Omnibusa rezultātiem, kopumā vidējā piesaistes rādītājā apdrošināšanas sabiedrībām būtiskas izmaiņas nav vērojamas, taču tai pat laikā vairākām sabiedrībām izmaiņas piesaistes rādītājā ir nozīmīgas.

Lai arī daļai uzņēmumu vērojams piesaistes rādītāja kritums, pētījuma rezultāti apliecina, ka ir apdrošināšanas sabiedrības, kas pēdējo divu gadu laikā, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, spējušas noturēt vai pat palielināt pieķeršanos uzņēmumam.

Pēc TNS Latvia Biznesa Omnibusa pētījuma rezultātiem augstākie biznesa klientu piesaistes rādītāji šajā, 2010.gadā, ir If P&C Insurance AS Latvijas filiālei (If apdrošināšanai) – gandrīz puse (46 %) biznesa klientu ir tai piesaistīti un tas liecina par augstu klientu apmierinātību un uzticību. Pētījuma rezultāti liecina, ka If apdrošināšanas klienti novērtē apdrošinātāja ātro atlīdzību regulēšanas procesu, pieredzi, uzticamību, augsto klientu apkalpošanas līmeni, kā arī pakalpojumu piedāvājumu. Turklāt lielākā daļa biznesa klientu If apdrošināšanu ieteiktu izmantot arī citiem uzņēmumiem un, vērtējot attieksmi pret dažādām apdrošināšanas sabiedrībām, tieši If apdrošināšana tiek vērtēta vislabāk ne tikai savu klientu, bet arī visu apdrošinātāju zinātāju vidū.

Piesaistes rādītājs ir spēcīgs indikators, kas liecina par uzņēmuma spēju apmierināt klientu vajadzības gan racionālā, gan emocionālā līmenī. Komentējot vidējā piesaistes rādītāja kritumu dažādām sabiedrībām, If apdrošināšana valdes locekle Dace Ivaska norāda uz divām raksturīgākajām iezīmēm nozarē kopumā: „Pirmkārt, klienti ir sākuši rūpīgāk izvērtēt piedāvājumus, to atbilstību uzņēmuma vajadzībām, izvērtējot gan apdrošinātāju uzticamību un pieredzi, gan cenas atbilstību sniegto pakalpojumu vērtībai un kvalitātei. Otrkārt, daļa apdrošināšanas sabiedrību nav līdz galam izpratušas klientu attieksmes un uzvedības izmaiņas ekonomiskās lejupslīdes laikā, līdz ar to nav spējušas pilnībā apmierināt klientu vajadzības, tādējādi zaudējot šo klientu uzticību vai pašus klientus.”

Par pētījumu

Pētījumu 2010.gadā veica tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia, aptaujājot 509 augstākā līmeņa vadītājus Latvijas vidējos un lielos uzņēmumos (uzņēmumi ar 10 un vairāk darbiniekiem). Pētījuma rezultāti salīdzināti ar 2008.gadā veikto TNS Latvia pētījumu par apdrošināšanas pakalpojumu nozari. Pētījumos izmantota starptautiska metodoloģija TNS Conversion Model™, kas ir pasaules vadošais klientu piesaistes un potenciāla mērījums.

Pētījuma izlase ir reprezentatīva ekonomiski aktīvo vidējo un lielo uzņēmumu ģenerālajam kopumam (9 688 uzņēmumi) – izlase veidota, izmantojot stratificētās gadījuma izlases principus, balstoties uz LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem par uzņēmumu sadalījumu pēc nozarēm, atrašanās vietas un darbinieku skaita.

Kontakti

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t  67 096 300
e laura.vendele@tns.lv

Daiga Bluķe
If apdrošināšana komunikāciju vadītāja
t 67 094 755
daiga.bluke@if.lv