Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījums banku nozarē atklāj, ka 2010.gadā ir būtiski uzlabojusies banku nozares kopējā korporatīvā reputācija Latvijā. Reputācija ir uzlabojusies par 8 punktiem, un šobrīd banku nozares kopējā reputācija Latvijā ir 36 punkti. Tas vērtējams kā negaidīti labs nozares korporatīvās reputācijas attīstības rādītājs, ņemot vērā 2008. un 2009. gadā finanšu nozarē pārciestos starptautiskos un vietējos finansiālos satricinājumus.

TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumu eksperte Inta Priedola norāda, ka būtiska loma nozares korporatīvās reputācijas veicināšanā ir bijusi atvērtākam dialogam no banku puses. Turklāt Latvijas rādītāji ir nozīmīgi pietuvojušies Eiropas finanšu nozares vidējiem reputācijas rādītājiem.

Banku nozares korporatīvā reputācija Latvijā 2010.gadā

Dati: TNS Latvia Korporatīvās reputācijas pētījums finanšu nozarē, 2010.gada novembris.

Pētījuma rezultāti atklāj, ka sabiedrībā iepriekš valdošajam emocionālajam noskaņojumam, ko lielā mērā ietekmējuši vietējā mēroga finansiālie satricinājumi (t.sk. Parex bankas „glābšanas plāns”), ir tendence mazināties. Šobrīd sabiedrībā raksturīgi izvērtēt banku darbību caur to racionālo sniegumu – vairāk tiek analizēts, ar kādiem līdzekļiem, risinājumiem bankas pārvar grūtības, kā bankas sadarbojas ar klientiem, kāda ir banku iesaistīšanās sabiedriskajos projektos.

Nozares korporatīvās reputācijas veidošanā nozīmīga loma ir bijusi nozares pārstāvju paustajām ziņām. 2010.gadā vērojams salīdzinoši aktīvāks dažādu banku pakalpojumu piedāvājums, t.sk. ziņas par kreditēšanas pakalpojumiem. Arī no nozares kopumā ir bijusi aktīvāka un izskaidrojošāka komunikācija gan par banku finansiālajiem rādītājiem, gan par dažādiem lēmumiem attiecībā uz situācijas stabilizēšanu nozarē.

Nozares korporatīvo reputāciju pozitīvi ir ietekmējis Parex bankas situācijas risinājums – bankas Citadeles atdalīšana, kas atspoguļojas sabiedrības viedokļos, kur lielā mērā vērojama pozitīva attieksme bankas sadalīšanai.

TNS Latvia reputācijas pētījumu eksperte Inta Priedola komentē: „Domājot par banku nozares korporatīvo reputāciju, savā laikā visvairāk to ietekmējuši šādi faktori – banku attālināšanās no klientiem, izvairīšanās no diskusijām ar klientiem, straujās kreditēšanās radītās sekas, tam sekojošais „sasalums” kreditēšanas pakalpojumu jomā, Parex bankas „glābšana”, u.c.
Pētījums atklāj, ka atmiņas par šiem faktoriem un to radītajām sekām vēl arvien ir saglabājušās sabiedrības prātos. Līdz ar to jārēķinās, ka banku nozares darbība caur šo faktoru prizmu tiks analizēta vēl salīdzinoši ilgi.
2010.gadā lielākajā daļā iepriekš minētajos faktoros ir vērojami uzlabojumi banku darbībā – aizvien augstāka prioritāte banku darbībā ir klientiem un to vajadzībām, bankas sadarbībā ar klientiem izrāda pretimnākšanu, ir elastīgas, ir pozitīvākas ziņas gan no nozares, gan ekonomikas situācijas vērotājiem par situāciju valstī un finanšu nozarē.
Šobrīd bankām ir jāturpina labā prakse – jāveido atklāts dialogs par to, ko bankas dara, lai uzlabotu savu darbību, lai risinātu radušos sarežģījumus banku nozarē.”

Par pētījumu

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījums veikts 2010.gada novembrī, izmantojot TNS TRI*M™ Corporate Reputation metodoloģiju uzņēmumu darbībā iesaistīto pušu izpētei. TNS Latvia korporatīvās reputācijas pētījumā noskaidrots viedoklis šādās mērķauditorijās – iedzīvotāji, uzņēmumu pārstāvji, viedokļu līderi (nozaru asociāciju pārstāvji, augstskolu vadošie mācībspēki, politiskās elites pārstāvji, līderi žurnālistikā) un mediju pārstāvji, t.i. finanšu nozarē specializējušies žurnālisti. Kopumā veiktas 2337 telefonintervijas.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra Latvijā. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs. Sīkāka informācija: www.tns.lv Kontakti

Kontakti

Laura Vendele
Mārketinga vadītāja
t  67 096 300 
e laura.vendele@tns.lv