Vēl tikai šodien un rītdien, t.i. līdz 4.martam, uzņēmumiem ir iespēja pieteikties dalībaiIlgtspējas indeksā”. Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūra TNS Latvia aicina uzņēmumus izmantot šo iespēju!

Dalība “Ilgtspējas indeksā” kalpos uzņēmuma vadības komandai kā stratēģisks instruments, lai bez papildus izdevumiem nodrošinātu starptautiskām prasībām atbilstošu uzņēmuma snieguma novērtējumu visos korporatīvās atbildības aspektos.

„Ilgtspējas indekss” veidots, balstoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju, un ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Dalība „Ilgtspējas indeksā” dod iespēju uzņēmumam saņemt neatkarīgu novērtējumu savai darbībai, kā arī priekšlikumus vēlamajiem uzlabojumiem, lai uzņēmums uzrādītu arvien labāku rezultātu turpmākajos gados. Vienlaikus „Ilgtspējas indekss” sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai atbalstītu tādus uzņēmumus, kas palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

„Ilgtspējas indeksa” pilotprojekts veiksmīgi tika īstenots 2010. gadā – dalībai pieteicās 139 uzņēmumi, bet anketu līdz galam aizpildīja 70 uzņēmumi. Ņemot vērā atziņas un ierosmes, kas gūtas no Latvijas uzņēmumiem pilotprojekta fāzē, indekss kvalitatīvi attīstīts 2011. gadā. Šogad dalībniekiem būs daudz plašākas mācību un konsultāciju iespējas, bet kritēriju loks nedaudz koriģēts atbilstoši aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Tāpat kā pērn indeksa dalībnieki saņems ekspertu sagatavotu sava snieguma individuālo vērtējumu.

Pagājušā gada pieredze liecina, ka vairākums uzņēmumu „Ilgtspējas indeksā” piedalījušies, lai saņemtu ekspertu rekomendācijas par prioritāri uzlabojamiem procesiem, lai labāk izprastu ilgtspējas jēdzienu un uzņēmuma atbilstību tam, kā arī, lai saviem ārvalstu partneriem norādītu uz uzņēmuma atbilstību starptautiskiem kritērijiem.

Lai pieteiktu Jūsu vadīto uzņēmumu dalībai „Ilgtspējas indeksā”, nepieciešams deleģēt atbildīgo darbinieku un līdz 4. martam interneta vietnē www.ilgtspejasindekss.lv ar elektronisku pieteikumu apstiprināt savu vēlmi piedalīties un saņemt pašvērtējuma anketu. Uzņēmumam būs jāparaksta apliecinājums par darbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, tam sekos instruktāža, pieejas datu nodošana un anketas aizpildīšana līdz 25. martam. Ievērojot datu konfidencialitāti, 12. maijā tiks publiskots uzņēmuma kopējais indekss, savukārt katrs uzņēmums individuāli saņems ekspertu sagatavotu vērtējumu un rekomendācijas.

„Ilgtspējas indeksa” iniciatori ir nacionālā līmeņa sociālie partneri – Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Lai nodrošinātu korektu vērtējumu un vērtīgas rekomendācijas, indeksa izstrādē un kritēriju pilnveidē tika iesaistīti vadošo biznesa, valsts un nevalstisko organizāciju eksperti. Indeksa metodoloģiju un projekta vadību nodrošina Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, savukārt indeksa mediju partneri ir laikraksts Dienas Bizness un žurnāls Lietišķā Diena. Aktivitāte tiek īstenota ESF projekta “Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros.

TNS Latvia ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts biedrs, un mūsu ekspertīze Ilgtspējas indeksā ir dalība metodoloģijas izstrādē, pašnovērtējuma anketas programmas izveide un uzturēšana, lietotāju atbalsts, datu apstrāde un rezultātu analīze. TNS Latvia ekspertu pieredze daudzveidīgu pētījumu veikšanā palīdz sniegt rekomendācijas uzņēmuma izaugsmei un ilgtspējai.

Plašāka informācija par indeksa aizpildīšanas kārtību un to, cik lielus laika resursus tas prasīs no uzņēmumiem

Maija Kāle
Ilgtspējas indeksa koordinatore
t 26 114 496
maija.kale@ilgtspejasindekss.lv

Laura Vendele
TNS Latvia mārketinga vadītāja
t  67 096 300
e laura.vendele@tns.lv